Název:

Service Sciences

Zkratka:ISE
Ak.rok:ukončen 2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Předmět představuje vývoj v oblasti "service science", jako nové multidisciplinární oblasti vědy a výzkumu, a tím nastínil možnosti, které dává více systematický přístup v oblasti inovací v oblasti služeb. Předmět je zaměřen na postupy a řešení uplatňovaná především v oblasti poskytování služeb IT.
Anotace:
  Současný ekonomický růst v sektoru služeb v globální ekonomice nemá žádnou paralelu v historii lidstva z pohledu rychlosti a rozsahu migrace pracovních sil. I největší výrobní firmy mohou sledovat dramatický posun na procentech jejich příjmů, které získávají ze služeb. Potřeba inovací v oblasti servisu, jako inhibitoru dalšího ekonomického růstu, stejně jako růst kvality a produktivity, staví služby do pozice, na které ještě nikdy nebyly. Služby si získávají hlavní pozornost v globální konkurenci, speciálně služby vyžadující velkou znalost v oblasti zvyšování výkonnosti. Výzvou pro inovátory v oblasti služeb je multidisciplinární povaha služeb, integrující technologie, ekonomii, sociální vědy a zákaznické inovace. Služby v oblasti IT jsou integrální součástí celého procesu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Prerekvizity nejsou požadovány.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Orientovat se v pojmech a postupech užívaných při poskytování IT služeb.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Být schopen správně reagovat na požadavky a úkoly kladené při poskytování služeb v oblasti IT.
Osnova přednášek:
 
 1. IS/IT outsourcing, pojem "services science"
 2. Úvod do IT služeb
 3. Úvod do metodiky ITIL
 4. Úvod do metodiky COBIT
 5. Správa událostí
 6. Správa problémů
 7. Správa změn
 8. Správa konfigurací
 9. Správa kapacit
 10. Bezpečnostní služby
 11. Správa dat
 12. Hodnocení poskytování služeb
 13. Další vývoj v oblasti "outsoursing" služeb IT
Literatura referenční:
 
 • Service Strategy, ISBN: 978-0-11-331045-6, TSO 2007
 • Service Design, ISBN: 978-0-11-331047-0, TSO 2007
 • Service Operation, ISBN: 978-0-11-331046-3, TSO 2007
 • Service Transition, ISBN: 978-0-11-331048-7, TSO 2007
 • Continual Service Improvement: ISBN: 978-0-11-331049-4, TSO 2007 
Literatura studijní:
 
Podmínky zápočtu:
  Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu (zisk alespoň poloviny bodů z maxima možných).
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57