Název:

Tvorba uživatelských rozhraní

Zkratka:ITU
Ak.rok:2012/2013
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:14001213
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:02025055
Garant:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Chrápek David, Ing. (UPGM)
Jurzykowski Michal, Ing. (UPGM)
Klicnar Lukáš, Ing. (UPGM)
Mlích Jozef, Ing. (UPGM)
Musil Martin, Ing. (UPGM)
Musil Petr, Ing. (UPGM)
Zachariáš Michal, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Naučit se a porozumět důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučit se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámit se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkoušet si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučit se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámit s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopit rozdíly implementace v X-Window. Získat potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.
Anotace:
  Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, informační propustnost uživatelských rozhraní, různé způsoby implementace rozhraní, historie uživatelských rozhraní, historie nástrojů pro tvorbu aplikací a rozhraní, rozhraní soudobých operačních systémů - Windows, X-Window a jiných, řízení událostmi, prostředky programování aplikací a uživatelských rozhraní, tradiční, objektový a komponentní model rozhraní, prvky rozhraní - tlačítka, listboxy, editační boxy, apod., vlastnosti základních stavebních bloků uživatelských rozhraní, perspektivy tvroby uživatelských rozhraní.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programování v C/C++.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti porozumí důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučí se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámí se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkouší si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučí se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámí s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopí rozdíly implementace v X-Window. Získají potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí hledat si partnery do týmu a řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovacích jazyků.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, návrh a testování uživatelského rozhraní (Úvod k předmětu a Projekty, Návrh a testování) (Beran)
 2. Základní principy, programy, vstupy a dialogové boxy ve Windows (Základní principy, WindowsDialogyVstupDialog demo C++Builder5/6) (Zemčík)
 3. Základní principy a využití knihovny Qt ( Qt, demo QML, QML shader ) (Mlích)
 4. Pokročilé nástroje a knihovny pro Windows (WPF, .NET) (Zachariáš)
 5. Webová rozhraní (Web GUIdemo) (Klicnar)
 6. X-Window - API a nadstavby, Gtk a trendy (příklady) (RedHat)
 7. Tvorba prvků rozhraní - komponent a aplikace s multithreadingem (Komponenty, Component demo C++Builder5/6) (Zemčík)
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Úvod - překlad a spuštění projektu
 • Událostmi řízená aplikace ve Windows API
 • Jednoduchý chat pomocí WPF 
 • Jednoduchý chat pomocí HTML a Javascriptu 
 • Návrh rozhraní a jeho testování 
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální zadání projektu - jeden projekt v délce trvání po celou dobu kursu. Cílem projektu je navrhnout, zrealizovat, otestovat a vyhodnotit uživatelské rozhraní. Hodnocení projektu bude zaměřeno na tyto atributy. 
Literatura referenční:
 
 • Preece J.: Human-Computer Interaction, Addison-Wesley, Wokingham, UK, 1995, ISBN 0-201-62769-8
 • Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., D.,  Beale, R.: Human-Computer Interaction (3rd edition), Prentice Hall, 2004, ISBN 0130461091
 • Shneiderman, B., Plaisant, C.: Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (5th edition), Pearson Addison-Wesley, 2009, ISBN 0321197860
 • Wodtke M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • IEEE Multimedia, IEEE - série časopisů - různé články
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje individuální projekt, půlsemestrální test a bodovaná počítačová cvičení. Půlsemestrální test nemá náhradní termín.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Test - až 20 bodů 
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 25 bodů
 • Individuální projekty - až 55 bodů
Podmínky zápočtu:
  
 • úspěšná realizace projektu
 

Vaše IPv4 adresa: 3.92.28.84