Název:

Praktické aspekty vývoje software

Zkratka:IVS
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IVS/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0300070
Garant:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Kouřil Jan, Ing. (UPGM)
Materna Zdeněk, Ing. (UPGM)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM)
Polok Lukáš, Ing. (UPGM)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM)
Šperka Svatopluk, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Úvod do softwarového inženýrství (IUS), UITS
Základy programování (IZP), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Poznat praktické aspekty vývoje programového vybavení v týmu, porozumět principům aplikací, které usnadňují vytváření a dokumentování projektů skládajících se z komponent, seznámit se možnostmi snadného prototypování grafických uživatelských rozhraní, pochopit předpoklady vzniku úspěšného svobodného software a měření upotřebitelnosti.
Anotace:
  Základní koncepty použití unixové filosofie při vlastním programování, role testování kódu a vývoj řízený testy, vytváření komponentově orientovaného kódu, odhalování výkonnostních problémů, distribuovaná správa verzí, možnosti paralelizace výpočtů, zpracování velkých objemů dat, praktické zkušenosti vývojářů z firem.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s moderními přístupy k vývoji software, po úspěšné zvládnutí předmětu se budou lépe schopni začlenit do týmů pracujících nad společným kódem, budou moci demonstrovat znalosti nástrojů usnadňujících vznik výkonného a správně dokumentovaného kódu, stejně jako aplikací, které budou odpovídat potřebám koncových uživatelů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí řešit projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských nástrojů, které se používají v reálném prostředí softwarových týmů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, praktická aplikace unixové filosofie při programování
 2. TDD (Test-Driven Development) a jeho použití při vývoji v týmu
 3. Identifikace existujících komponent, využívání knihoven dostupných na různých platformách, programy pro sestavování
 4. IDE, sestavení a nasazení programů
 5. Generování programové dokumentace z kódu, plánování, sdílení dat v týmu
 6. Systémy pro distribuovanou správu verzí, GIT
 7. Odhalování chyb, profiling, debugging
 8. Uživatelská rozhraní
 9. Půlsemestrální test
 10. Paradigmata programovacích jazyků
 11. Přednáška pozvaných expertů z firemní praxe
 12. Urychlování výpočtů, možnosti paralelizace
 13. Prezentace výsledků projektů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Definice testů (17 bodů)
 2. Individuální projekt zaměřený na git, knihovny, make, debugging, profiling a dokumentaci (23 bodů)
 3. Projekt zaměřený na spolupráci v týmu (30 bodů)
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
 • Ken Schwaber, Mike Beedle: Agile Software Development with Scrum. Addision-Wesley, 2002.
 • S. A. Babkin: The Practice of Parallel Programming. Create Space, 2010. https://www.createspace.com/3438465
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test (30 bodů)
 • Projekty (celkem 70 bodů)
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň 50 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57