Název:

Inovace a podnikání v IT

Zkratka:JPI
Ak.rok:ukončen 2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:kolokvium
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1640428
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Přednášející:Hrabí Michal, Mgr. (JIC)
Cvičící:Hrabí Michal, Mgr. (JIC)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vychovat budoucí podnikatele v oblasti informačních technologií a vést je k realizaci jejich vlastních nápadů. Nové znalosti, zkušenosti a kontakty, které účastníci programu získají, uplatní nejen při svém dalším studiu, ale především při rozvoji svých podnikatelských záměrů.
Anotace:
  Předmět se zabývá tvorbou reálného produktu v rámci pracovního týmu se zaměřením na ekonomické aspekty realizace daného produktu či služby a týmový vývoj.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  
 • Vytvoření aplikace (Proof of Concept), která bude mít reálné možnosti uplatnění.
 • Osvojení si technik průzkumu trhu a hledání tržních příležitostí.
 • Umění v návrhu aplikace reagovat na skutečné požadavky trhu.
 • Osvojení si týmové práce na reálném projektu.
 • Schopnost fungovat jako firma, ne jen jako pouhý vývojový tým.
 • Osvojení si prezentačních dovedností jak pro účely vnitrofiremní prezentace, tak prezentace výsledků práce pro obchodní partnery.
 • Získání znalostí z oblasti zakládání a fungování firmy v ČR.
Osnova přednášek:
 
 1. Inovace v IT a strategie (Seznámení s průběhem a podmínkami předmětu. Inovace v IT. Generování nápadů. Strategie firmy, vize a cíle.)
 2. Rozvoj podnikání (Vytváření podnikatelského plánu - analýza (produkt, zákazníci, trh). Vytváření podnikatelského plánu - návrh (cíle, strategie, finance). Setkání a sdílení zkušeností s úspěšným podnikatelem.)
 3. Dobré praktiky vývoje SW 1 (Proč vyvíjet sw. Startujeme vývoj. Agile.)
 4. Marketingové strategie, motivace (Marketingové strategie. Obchodní dovednosti a prodej produktu/služby. Motivace.)
 5. Dobré praktiky vývoje SW 2 (Kontinuální učení. Použitelnost.)
 6. Podnikatelské minimum (Právo v IT. Založení firmy, s.r.o. vs. živnost. Práva a povinnosti podnikatele.)
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Dobré praktiky vývoje SW 1 (Definice cílů projektu. Praktická zkouška SCRUMu - výběr implementační technologie. Vytvoření projektu v týmovém prostředí.)
 2. Dobré praktiky vývoje SW 2 (Early customer feedback. Druhá iterace SCRUMu. Zhodnocení a přepočet nákladů.)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Dva samostatné týmové projekty, první je zpracování kompletního business plánu. Druhý je vytvoření aplikace ověřující správnost řešení zvoleného problému. Projekty jsou odevzdávány po částech v několika etapách.
Literatura referenční:
 
 • Peter F. Drucker: The Essential Drucker
 • Richard Koch: Pravidlo 80/20
 • CzechInvest: Jak napsat podnikatelský plán
 • Miroslav Keřkovský: Strategické řízení. Teorie pro praxi
 • Philip Kotler: Marketing Management
 • Michael E. Porter: Konkurenční strategie
Literatura studijní:
 
 • Peter F. Drucker: The Essential Drucker
 • Richard Koch: Pravidlo 80/20
 • CzechInvest: Jak napsat podnikatelský plán
 • Miroslav Keřkovský: Strategické řízení. Teorie pro praxi
 • Philip Kotler: Marketing Management
 • Michael E. Porter: Konkurenční strategie
 • Paul Hauge: Průzkum trhu
 • Miroslav Foret: Marketingová komunikace
 • David Plesnak: Innovation for underdogs
 • W. Chan Kim - Renée Mauborgne: Strategie modrého oceánu
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována, účast na cvičeních je povinná. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním a obhájením projektu, závěrečným testem znalostí a drobnými úkoly z cvičení.
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné hodnocení v rámci jednotlivých etap výuky.
 • Etapa 1 končí vypracováním stručného podnikatelského záměru.
 • Etapa 2 končí návrhem softwarového řešení aplikace a vytvořením analýzy tržního prostřední.
 • Etapa 3 končí vytvořením Proof-of-Concept aplikace a zpracováním detailního podnikatelského plánu.
 • Projekt 1: vypracování podnikatelského plánu.
 • Projekt 2: vyvinutí PoC aplikace.
Podmínky zápočtu:
  Bodové zisky za jednotlivé části:
 • Cvičení: 40
 • Laboratoře: 10
 • Projekt 1 - technická část, etapa 2: 5
 • Projekt 1 - technická část, etapa 3: 10
 • Projekt 2 - business část, etapa 1: 5
 • Projekt 2 - business část, etapa 2: 10
 • Projekt 2 - business část, etapa 3: 10
 • Prezentace týmového projektu: 10
 

Vaše IPv4 adresa: 54.227.157.163