Název:

Multimédia

Zkratka:MUL
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/MUL/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001016
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:511015024
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM)
Polok Lukáš, Ing. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM)
Jurzykowski Michal, Ing. (UPGM)
Kučiš Michal, Ing. (UPGM)
Řezníček Ivo, Ing. (UPGM)
Svoboda Pavel, Ing., Ph.D. (UITS)
Ševcovic Jiří, Ing. (UPGM)
Zahrádka Jiří, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
Nahrazuje:
Multimédia (MUM), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Anotace:
  Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 ROZPIS BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN!!!
 1. Úvod, multimediální data, zpracování signálu (získání dat, digitalizace, DSP) (8.2., Zemčík, slajdy)
 2. Kompresní techniky (RLE, statistické, slovníkové metody) (15.2., Bařina, slajdy)
 3. FIR filtry, IIR filtry, postup návrhu filtrů (22.2., Zemčík)
 4. Signálové procesory (DSP), case study k implementaci filtrů (1.3., Zemčík, slajdy, doc1, doc2, slajdy, pomůcka)
 5. Formáty zvuku (WAV, MP3, AAC) (8.3., Grézl, slajdy)
 6. Principy komprese obrazu a videa (15.3., Zemčík, slajdy)
 7. Formáty obrazu (BMP, TIFF, GIF, PNG, JPEG-LS, JPEG, JPEG 2000) (22.3., Bařina, slajdy, slajdy)
 8. Zvuková rozhraní v Linuxu a Windows (OSS, ALSA, DirectSound) (29.3., Kašpárek, Polok)
 9. Formáty videa (kontejnery, Huffyuv, H.261, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP8, H.264) (5.4., Bařina, slajdy)
 10. Test, Multimediální frameworky (VFW, DirectShow, FFmpeg, GStreamer, přehrávač, kodek) (12.4., Bařina, slajdy, slajdy, slajdy)
 11. Jednoduché rozhraní pro práci s multimédii, Windows API pro práci se zvukem (MCI), rastrové operace ve Windows API (19.4., Zemčík, slajdy, slajdy, slajdy, slajdy)
 12. Rozhraní DirectX, operace s obrazem (26.4., Polok, slajdy slajdy slajdy)
 13. Závěr předmětu (3.5., Zemčík)
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 4. Multimediální frameworky
 5. Rastrové operace ve Windows API
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu
Literatura referenční:
 
 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7
Literatura studijní:
 
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.228.194.177