Název:

Síťové technologie Microsoft Windows

Zkratka:IW3
Ak.rok:2012/2013
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW3/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW3/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000520
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6004000
Garant:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Přednášející:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Desktop systémy Microsoft Windows (IW1), UIFS
Serverové systémy Microsoft Windows (IW2), UIFS
Navazující:
Podnikové technologie Microsoft (IW4), UIFS
Programování v .NET a C# (IW5), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na bázi Microsoft Windows Server 2008.
Anotace:
  NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolování kurzů IW1 a IW2.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace
Osnova seminářů:
 
 1. Routing, DHCP, Windows Firewall
 2. rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, WDS, OPSF, DNS, (WINS)
 3. Certifikáty, certifikační autorita, EFS, šifrování emailu,
 4. Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS), demand-dial routing
 5. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3.
 6. Active Directory: úvod, struktura, role
 7. Active Directory: účty, skupiny
 8. Active Directory: trusty, replikace
 9. Active Directory: kerberos, LDAP
 10. SQL Server: Instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer
 11. SQL Server: Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy
 12. SQL Server: Vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky),
 13. SQL Server: Replikace databází, monitorování serveru, DTS.
Literatura referenční:
 
 1. Windows 2000 Server Help, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/proddoc/serverhelp.asp
 2. Windows 2000 Advanced Server Help, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/proddoc/advserverhelp.asp
 3. Windows 2000 Server Ressource Kit, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/en-us/default.asp
 4. Windows 2003 Server - zdroje:http://www.microsoft.com/windowsserver2003
 5. Windows 2008 Server - http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/default.aspx
Literatura studijní:
 
 • Craig Zacker: MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-293): Planning and Maintaining a Microsoft® Windows Server 2003 Network Infrastructure. ISBN: 0-7356-1893-3
 • Jill Spealman, Kurt Hudson, and Melissa Craft: MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-294): Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft® Windows Server 2003 Active Directory® Infrastructure. ISBN: 0-7356-1438-5
 • Charlie Russel, Sharon Crawford, Jason Gerend: Microsoft Windows Server 2003 Velký průvodce administrátora. ISBN: 80-251-0579-2
 • Petr Šetka: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003 Ze začínajícího správce expertem. ISBN: 80-251-0036-7
Kontrolovaná výuka:
  Všechny formy výuky jsou nepovinné.
Podmínky zápočtu:
  Všechny formy výuky jsou nepovinné.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.81.73.233