Název:

Programování v .NET a C#

Zkratka:IW5
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW5/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW5/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.
Anotace:
  Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládaccí prvky. Grafika. Síťové aplikace: TCP/IP, komunikace TCP, UDP. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře, aktivní obsah, XML, integrace do web serveru (IIS 6.0). Web services.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost objektového programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód.
 2. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody
 3. Jazyk C#2: dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování
 4. Jazyk C#3: abstraktní třídy, zprávy, události,
 5. Jazyk C#4: rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky.
 6. Grafika.
 7. Síťové aplikace: TCP/IP,
 8. Síťové komunikace TCP, UDP.
 9. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader.
 10. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře,
 11. ASP.NET2: aktivní obsah, XML
 12. ASP.NET3: integrace do web serveru (IIS 6.0).
 13. Web services.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Celkem 40 bodů ze 100
 1. Windows GUI aplikace
 2. ADO.NET GUI aplikační rozhraní
 3. ASP.NET aplikační rozhraní
 4. Remoting
Literatura referenční:
 
 1. Damien Watkins - Programming in the .NET Environment
 2. http://www.microsoft.com/msdn
Literatura studijní:
 
 • Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
 • Simon Robinson - C# Professional Programming
 • Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
 • Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery
Kontrolovaná výuka:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
Podmínky zápočtu:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106