Název:

Pokročilé informační systémy

Zkratka:PIS
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinný
IT-MGR-2MGM2.volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK2.povinně volitelný - skupina B
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PIS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51190030
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Pokročilé databázové systémy (PDB), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Na základě znalostí o informačních systémech na úrovni bakalářského předmětu Informační systémy rozšířit znalosti o informačních systémech a technologii jejich výstavby.
Anotace:
  Modelování procesů v informačních systémech. Internetová rozhraní informačních systémů.  Managerské informační systémy a prostředky získávání odvozených informací. Transakční modely. Podpora rozhodování, metody dolování dat. Podrobná struktura ekonomického informačního systému pro podmínky České republiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Přehledová znalost širokého spektra různých informačních systémů. Detailní znalost moderních metod vytváření informačních systémů orientovaných zvláště na ekonomiku a státní správu v České republice. Metodologie návrhu a výstavby informačního systému.
Osnova přednášek:
 
 1. Zopakovaní definice dat, základní modelovací principy, struktura a kolekce.
 2. Pokročilé transakční modely směrem k workflow.
 3. OLAP - vícedimenzionální pohled na data, model, zobrazení vícedimenzionálního pohledu, data mining I.
 4. OLAP - vícedimenzionální pohled na data, model, zobrazení vícedimenzionálního pohledu, data mining II. 
 5. Data x informace, sémantika, ontologie a sémantický web - RDF I.
 6. Data x informace, sémantika, ontologie a sémantický web - RDF II.
 7. Ekonomický informační systém - personalistika a mzdy.
 8. Ekonomický informační systém - podvojné účetnictví.
 9. Ekonomický informační systém -  zakázky, objednávky, fakturace.
 10. Ekonomický informační systém - banky, platba, sklady.
 11. Příklad návrhu OLTP informačního systému -  školní informační systém. 
 12. Internetový obchod jako portálové řešení informačního systému I.
 13. Internetový obchod jako portálové řešení informačního systému II.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti IS k detailnímu řešení. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní (viz příklady zadání).
 2. Specifikovat řešený problém formou neformální specifikace. Na základě této specifikace cvičící potvrdí vhodnost projektu.
 3. Formálně popsat (stačí na papíře) řešení pomocí diagramů UML (diagram použití, diagram tříd, některý vhodný dynamický diagram).
 4. Definovat rozhraní s návazným systémem formou sady dokumentů XML přicházejících a odcházejících (dokumenty popsané pomocí XML schemat či DTD).
 5. Implementovat popsané řešení tak aby byla umožněna práce (prohlížečem přes Internet) s daty v jednoduché databázi a komunikace XML dokumentů přes rozhraní.
 6. Příklady zadání: Nákup a prodej cenných papírů. Přihlašování do kursů. Prodej letenek. Diář. Rezervace místenek ve vlaku. Prodej zájezdů v cestovní kanceláři. Sporožiro s platebními kartami. Sklad. Informační systém výrobního podniku udržující údaje o stavu zásob. Dispečink záchranné služby. Obchodní dům. 
Literatura referenční:
 
 • Duží, M.:  Konceptuální modelování - datový model HIT, 1. vydání 2000, 98 stran, Slezská universita Opava, ISBN 80-7248-062-6
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
 • Fayyad, U.M. a kol.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Menlo Park 1996, 610 s., ISBN 9-780262-560979
Literatura studijní:
 
 • Duží, M.:  Konceptuální modelování - datový model HIT, 1. vydání 2000, 98 stran, Slezská universita Opava, ISBN 80-7248-062-6
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 s., ISBN 80-7226-091-X
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
 • Fayyad, U.M. a kol.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Menlo Park 1996, 610 s., ISBN 9-780262-560979
 • Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 s., ISBN 80-86083-00-4
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 s., ISBN 80-7226-170-3
 • Kompletní sada elektronických opor.
Průběžná kontrola studia:
  Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.
Podmínky zápočtu:
  Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 184.72.212.254