Název:

Paralelní a distribuované algoritmy

Zkratka:PRL
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI1.povinný
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MIN1.povinný
IT-MGR-2MIS1.povinný
IT-MGR-2MMI1.povinný
IT-MGR-2MMM-povinný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PRL/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70100020
Garant:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Přednášející:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Kaluža Vlastimil, Ing. (UITS)
Michlovský Zbyněk, Ing. (UITS)
Pindryč Milan, Ing. (UITS)
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Zůna Pavel, Ing. (UITS)
Žák Jakub, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Paralelní a distribuované algoritmy (PDA), UITS
 
Cíle předmětu:
  Seznámení studentů se základními obraty paralelních a distribuovaných výpočtů. Obecné principy paralelních a distribuovaných algoritmů a jejich časová složitost.
Anotace:
  Vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur a abstraktní modely paralelismu. Základní typy topologií, synchronní a asynchronní algoritmy. Komunikace v paralelních a distribuovaných systémech. Distribuované a paralelní algoritmy a jejich složitost. Řešení typických problémů paralelismu. Algoritmy řazení, algoritmy vyhledávání, vektorové a maticové algoritmy. Model PRAM (Parallel Random Access Machine), suma prefixů a její aplikace. Algoritmy nad seznamy, stromy a grafy.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti algoritmizace.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí se základy paralelních a distribuovaných výpočtů a s obecnými principy paralelních a distribuovaných algoritmů a jejich časovou složitostí.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí obecné principy a možnosti paralelizace algoritmů.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod, vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur.
 • Abstraktní modely paralelismu, PRAM (Parallel Random Access Machine). 
 • Distribuované a paralelní algoritmy a jejich složitost.
 • Komunikace v paralelních a distribuovaných systémech.
 • Základní typy topologií, synchronní a asynchronní algoritmy.
 • Algoritmy řazení.
 • Algoritmy vyhledávání.
 • Maticové algoritmy.
 • Sumy prefixů a jejich aplikace.
 • Algoritmy nad seznamy a grafy.
 • Synchronizační algoritmy a úlohy.
 • Mechanismy pro synchronizaci.
 • Jazyky pro paralelní a distribuované výpočty.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Projects in the laboratory
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Samostatné projekty v paralelním programovacím jazyce.
Literatura referenční:
 
 • Akl, S.: The Design and Analysis of Parallel Algorithms, Prentice-Hall International, ISBN 0-13-200073-3
 • Jaja, J.: An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley, 1992, ISBN 0-201-54856-9
 • Tvrdík, P.: Parallel Systems and Algorithms, skripta, Praha, Vydavatelství ČVUT 1997.
Literatura studijní:
 
 • Akl, S.: The Design and Analysis of Parallel Algorithms, Prentice-Hall International, ISBN 0-13-200073-3
 • Reif, J: Synthesis of Parallel Algorithms, Morgan Kaufmann, 1993, ISBN:155860135X
Kontrolovaná výuka:
  Písemná půlsemestrální zkouška, průběžná kontrola a hodnocení projektů. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena více body, než je minimální hranice uvedená v informačním systému. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň jednoho bodu z každého projektu a získání alespoň 15 bodů v průběhu semestru. Jakákoli forma plagiátorství nebo nesamostatné práce vede k neudělení zápočtu. Zápočty uděluje cvičící, který opravuje půlsemestrální zkoušku.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93