Název:

Rádiové mobilní komunikace

Zkratka:IRMK
Ak.rok:ukončen 2012/2013 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000300
Garant:Hanus Stanislav, prof. Ing., CSc. (UREL)
Přednášející:Hanus Stanislav, prof. Ing., CSc. (UREL)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se základní koncepcí a strukturou moderních systémů pro mobilní komunikaci se zaměřením na rádiové rozhraní.
Anotace:
  Popis a technické řešení systémů pro bezdrátové a mobilní komunikace. Používaná kmitočtová pásma, používané modulace, radiokomunikační systémy s multiplexním přenosem, základní koncepce a základní funkce systémů pro mobilní komunikace. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě - NMT450, GSM 900 včetně GPRS, GSM 1800, IS 54, IS 95 (s rozprostřeným spektrem). Systémy pro bezšňůrové telefony CT0 až CT3, DECT. Systémy pro přenos dat: veřejná síť MOBITEX, bezdrátové počítačové sítě. Paging: systémy RDS a ERMES. Trendy mobilních komunikací, systémy třetí generace, UMTS, IMT 2000. Výuka je doplněna exkurzemi do radiotelefonní ústředny a základnové stanice systému GSM, operátora RadioMobil, a.s., a ukázkou špičkové měřící techniky k proměřování rádiových sítí firmy Wirelesscom Praha, s. s r.o. Laboratorní cvičení se konají v nové laboratoři mobilních komunikací, která byla vybudována v rámci řešení rozvojového projektu FR VŠ MŠMT (F1614/00) na rok 2000 s názvem "Laboratoř pro praktickou výuku problematiky mobilních komunikací" a dále za spolupráce a pomoci firmy RadioMobil, a.s.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti z elektrotechniky a elektroniky, a šíření a zpracování elektromagnetických signálů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí se základní koncepcí a strukturou moderních systémů pro mobilní komunikaci se zaměřením na rádiové rozhraní.
Osnova přednášek:
 
 1. Kmitočtová pásma, kmitočtové tabulky. Obecné schéma radiokomunikačního systému, rozdělení systémů.
 2. Zpracování signálů: zdrojové kódování, kanálové kódování.
 3. Zpracování signálů: prokládání, digitální modulace.
 4. Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, systémy s mnohonásobným přístupem a metody multiplexování, způsoby přenosu, plošná struktura, využití kmitočtového pásma, handover, typy spojování.
 5. Rušivé jevy působící na signál a možnosti jejich omezení, Dopplerův princip, ekvalizace, diverzitní příjem.
 6. Radiotelefonní systémy. Systém NMT 450, systém GSM, úvod.
 7. Radiotelefonní systémy. Systém GSM, zpracování signálů.
 8. Radiotelefonní systémy. Systém GSM, architektura systému.
 9. Radiotelefonní systémy. Systém GSM, zabezpečení signálu proti zneužití, přenos datových signálů (GPRS, HSCSD, EDGE), zvláštnosti systému GSM 1800. Systém IS 95.
 10. Systémy pro bezšňůrové telefony, úvod, CT2, DECT.
 11. Systémy pro přenos dat. Veřejná síť MOBITEX.
 12. Rádiový paging, popis systémů RDS a ERMES.
 13. Systémy třetí generace UMTS, IMT 2000. Systém Bluetooth. Budoucnost mobilních komunikací.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Testování mobilní stanice systému GSM.
 2. Radiokomunikační přijímač.
 3. Testování bezšňůrového telefonu systému DECT.
 4. Změna parametrů sítě GSM.
 5. Exkurze na základnovou stanici a do radiotelefonní ústředny operátora RadioMobil.
 6. Ukázka měření rádiových sítí pomocí špičkové měřící techniky, Wirelesscom, s.r.o.
Literatura referenční:
 
 • Walker, J.: Mobile Information Systems. Artech House, Inc. 1990, Boston London
 • Mehrotra, A.: GSM System Engineering. Artech House, Inc. 1997, Boston London
 • Redl, S.M., Weber, M.K., Oliphant, M.W.: An Introduction to GSM. Artech House, Inc. 1995, Boston London
Literatura studijní:
 
 1. Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace. Skriptum FEI VUT v Brně, RadioMobil, a.s., 2000
 2. Svačina, J. a kol.: Vybrané problémy moderní rádiové komunikace. ÚREL FEI VUT v Brně, 1999
Průběžná kontrola studia:
  Protokoly z laboratorních měření.
Podmínky zápočtu:
  Změření a zpracování všech laboratorních měření.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.92.28.84