Název:

Inteligentní systémy

Zkratka:SIN
Ak.rok:2012/2013
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV1.povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26100214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Umělá inteligence (UIN), UITS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů.
Anotace:
  Pojem inteligentní systém. Metody návrhu inteligentních systémů. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení, automatizace domácnosti. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky, telematické systémy ve městech, řízení dopravy, navigace, inteligentní vozidlo. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy umělé inteligence a robotiky. Základy teorie systémů a simulace. Základy softcomputingu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají přehled o principech a metodách vývoje inteligentních systémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
 2. Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace.
 3. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy.
 4. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky.
 5. Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení.
 6. Automatizace domácnosti.
 7. Inteligentní systémy v logistice.
 8. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky.
 9. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy.
 10. Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo.
 11. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.
 12. Budoucnost inteligentních systémů.
 13. Shrnutí, závěr.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Metody návrhu inteligentních systémů.
 2. Aplikace strojového učení a softcomputingu.
 3. Aplikace mutiagentních systémů.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Prezentace projektů.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální projekt - simulace nebo přímá realizace inteligentního systému nebo jeho části.
Literatura referenční:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/
Literatura studijní:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Cvičení u počítače
 • Individuální projekt
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93