Název:

Tvorba aplikací pro mobilní zařízení

Zkratka:TAM
Ak.rok:2012/2013
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:5190040
Garant:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Cvičící:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Kajan Rudolf, Ing. (UPGM)
Láník Aleš, Ing. (UPGM)
Mlích Jozef, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s vlastnostmi současných mobilních zařízení a s principy tvorby aplikací, získat přehled o existujících hardwarových platformách a operačních systémech, jejich vzájemném srovnání. Naučit se základy tvorby aplikací v systémech Windows Mobile, Symbian, Android, J2ME, naučit se základy 3D zobrazování na mobilních zařízeních s využitím OpenGL ES, DirectX/Direct3D, M3G. Získat přehled možností zobrazování videa a audia na mobilních zařízeních a jejich přenosu a kódování. Zaměřit studenta na jednu z platforem a v rámci týmu vytvořit aplikaci funkční na zvoleném mobilním zařízení; procvičit tvorbu projektové dokumentace a obhajobu projektu.
Anotace:
  Specifika mobilních zařízení: hardwarová, softwarová omezení, specifika uživatelských rozhraní; přehled a charakteristiky existujících mobilních platforem. Operační systém Windows Mobile: historie, vývoj, verze, možnosti, hardware, podporovaná zařízení, nástroje pro vývoj a distribuci aplikací, pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace, .NET Compact Framework, práce s periferními zařízeními, vstup, výstup přehrávání video a audio, ActiveSync a komunikace s PC. Zobrazování 3D scén v prostředí Windows Mobile: OpenGL ES, DirectX, Direct3D - specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení, pojetí, dostupná sada příkazů a objektů, model tvorby aplikace. Operační systém Symbian: specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení, nástroje pro vývoj a distribuci aplikací, pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace, přehrávání video a audio. Operační systém Android: specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení, nástroje pro vývoj a distribuci aplikací, pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace, přehrávání video a audio. Java - Micro Edition (J2ME): specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení, nástroje pro vývoj a distribuci aplikací, pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, přehrávání video a audio, přehled knihovních funkcí a tříd. Zobrazování 3D scén v prostředí J2ME: M3G (JSR 184) - historie, specifikace, podporovaná zařízení, přehled knihovních funkcí a tříd; Mascot Capsule - historie, specifikace, podporovaná zařízení, přehled knihovních funkcí a tříd; tvorba 3D aplikací a her, nadstavbové knihovny, znovupoužitelný software.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základní znalost tvorby uživatelských rozhraní (předmět ITU).
 • Znalost základů počítačové grafiky a 3D vykreslování s hardwarovou akcelerací (předmět PGR).
 • Znalost objektově orientovaného návrhu aplikací (+ jeden z jazyků C++, C#, Java)
 • Znalost základů operačních systémů (v rozsahu bakalářského studia FIT)
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  
 • Student se seznámí s vlastnostmi současných mobilních zařízení a s principy tvorby aplikací.
 • Student získá přehled o existujících hardwarových platformách a operačních systémech, jejich vzájemném srovnání.
 • Naučí se základy tvorby aplikací v systémech Windows Mobile, Symbian, Android, J2ME.
 • Naučí se základy 3D zobrazování na mobilních zařízeních s využitím OpenGL ES, DirectX/Direct3D, M3G.
 • Student získá přehled možností zobrazování videa a audia na mobilních zařízeních a jejich přenosu a kódování.
 • Student se zaměří na jednu z platforem a v rámci týmu vytvoří aplikaci funkční na zvoleném mobilním zařízení; vytvoří projektovou dokumentaci a projekt obhájí.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  
 • Student se naučí vyhledávat informace v angličtině k velice aktuálním technologiím
 • Student se naučí vytvářet projekty v malém týmu
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků v malém projektu
 • Student bude veden ke kreativnímu a inovativnímu návrhu projektu
Osnova přednášek:
 Struktura přednášek ještě není definitivní
1.    Úvod do předmětu a problematiky, organizace předmětu
2.    Operační systém Windows Mobile I
3.    Operační systém Windows Mobile II
4.    OpenGL ES (for Embedded Systems)
5.    Windows Mobile DirectX a Direct3D
6.    Symbian
7.    Android
8.    J2ME (Java - Micro Edition)
9.    J2ME - 3D aplikace a hry
10.    Demonstrační cvičení - Windows Mobile, tvorba uživatelských rozhraní, práce s periferiemi
11.    Demonstrační cvičení - Windows Mobile, tvorba 3D aplikací, her, video, audio
12.    Demonstrační cvičení - Symbian, tvorba uživatelských rozhraní, zobrazování grafiky, audio
13.    Demonstrační cvičení - J2ME, tvorba uživatelských rozhraní, zobrazování grafiky, audio
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Skupinové projekty (cca 4 studenti na projekt) s tvorbou dokumentace a obhajobou, výsledkem projektů budou aplikace funkční na mobilním zařízení zvolené platformy.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální test - 10 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 40 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů

 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157