Název:

Výstavba překladačů (v angličtině)

Zkratka:VYPe
Ak.rok:2012/2013
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina F
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-povinný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VYPe/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55150030
Garant:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Cvičící:Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Solár Peter, Ing. (UIFS)
Vrábel Lukáš, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Detailně objasnit konstrukci překladačů, včetně moderních paralelních kompilátorů. Podrobně se seznámit s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.
Anotace:
  Předmět diskutuje pokročilá a doplňující témata týkající se konstrukce překladačů, která svou náročností překračují bakalářskou úroveň. Tato diskuse se bude soustředit na následující tři okruhy: (I) Pokročilá témata konstrukce klasických kompilátoru: konstrukce LR rozkladových tabulek, precedenční analýza vyššího řádu, důležité metody syntaktické analýzy s návraty, pokročilé metody optimalizace. (II) Principy paralelních kompilátorů: struktura paralelního překladače, fundamentální metody paralelní syntaktické analýzy, základní modely pro paralelní překlad. (III) Formální překladové modely a jejich vlastnosti: převodníky, překladové gramatiky, vlastnosti syntaxí řízených překladů (charakterizující jazyky, nekonečná hierarchie překladů apod.), vlastnosti formálních jazyků relevantní pro překladače, moderní formální modely pro překlad.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost sestrojit náročný překladač, včetně moderního paralelního kompilátoru. Hluboká obeznámenost s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecná znalost formálních modelů pro překlad a jejich aplikací.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod: zopakování struktury překladače.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: konstrukce LR rozkladových tabulek.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: precedenční analýza vyššího řádu.
 • Obecná syntaktická analýza: důležité metody syntaktické analýzy s návraty.
 • Pokročilé metody optimalizace.
 • Paralelní kompilátory: struktura paralelního překladače.
 • Paralelní syntaktická analýza: principy.
 • Deterministická paralelní syntaktická analýza shora dolů.
 • Deterministická paralelní syntaktická analýza zdola nahoru.
 • Generování paralelního kódu.
 • Moderní formální prostředky pro specifikaci jazyka: řízené a paralelní modely.
 • Formální prostředky pro specifikaci překladu: převodníky a překladové gramatiky.
 • Očekávané budoucí trendy, shrnutí.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 (1) Vytvoření pokročilého kompilátoru. (2) Příprava a prezentace vybraného tématu o kompilátorech.
Literatura referenční:
 
 • Cooper, K.D.: Engineering a Compiler, San Francisco, Morgan Kaufmann, 2004, 879 s., ISBN 155860698X
Literatura studijní:
 
 • Češka, M., Ježek, K., Melichar B., Richta K.: Konstrukce překladačů, Praha, CZ, ČVUT, 1999, 636 s., ISBN 80-01-02028-2
Kontrolovaná výuka:
  Písemná zkouška, vytvoření projektu.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93