Název:

Tvorba uživatelských rozhraní

Zkratka:ITU
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:13001313
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:02520055
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Sumec Stanislav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Granát Jiří, Ing. (UPGM)
Přibyl Jaroslav, Ing. (UPGM)
Venera Jiří, Ing. (UPGM)
Vyskočil Michal, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Naučit se a porozumět důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučit se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámit se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkoušet si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučit se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámit s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopit rozdíly implementace v X-Window. Získat potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.
Anotace:
  Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, informační propustnost uživatelských rozhraní, různé způsoby implementace rozhraní, historie uživatelských rozhraní, historie nástrojů pro tvorbu aplikací a rozhraní, rozhraní soudobých operačních systémů - Windows, X-Window a jiných, řízení událostmi, prostředky programování aplikací a uživatelských rozhraní, tradiční, objektový a komponentní model rozhraní, prvky rozhraní - tlačítka, listboxy, editační boxy, apod., vlastnosti základních stavebních bloků uživatelských rozhraní, perspektivy tvroby uživatelských rozhraní.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programování v C/C++.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti porozumí důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučí se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámí se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkouší si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučí se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámí s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopí rozdíly implementace v X-Window. Získají potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí hledat si partnery do týmu a řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, řízení událostmi, vztah prvků rozhraní a objektů, možnosti implementace rozhraní (text přednášky - ITU-Uvod.pdf
 2. Programy ve Windows, zprávy ve Windows, okna, jejich vlastnosti a překreslování (text přednášky - ITU-Okna.pdf
 3. Dialogové boxy, základní stavební prvky, parametry prvků, komunikace mezi prvky (text přednášky - ITU-Dialog.pdf, demo - Demo-Dialog.zip
 4. X-Window, API a nadstavby (gur-itu.pdf)
 5. Klávesnice a myš ve Windows, API funkce a zprávy, kursor, clipboard (nástěnka) (text přednášky - ITU-Vstup.pdf)
 6. Tvorba prvků rozhraní, komponenty (text přednášky - ITU-Komponent.pdf, demo - Demo-Komponent.zip)
 7. Aplikace s multithreadingem, vztah k API (text přednášky - ITU-Multithread.pdf, demo - Demo-Multithread.zip)
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení se software (C++ Builder/Delphi/Visual C++)
 2. Jednoduchý program v prostředí komponentního programování, ukázka práce s Windows API
 3. Vlastnosti oken, překreslování oken, platnost obsahu uken, obsluha zpráv a užívatelských zpráv
 4. Aplikace dialogových boxů, základní stavební prvky, parametry prvků, komunikace mezi prvky
 5. Klávesnice a myš ve Windows, změna kursoru, použití nástěnky (clipboard) 
 6. Aplikace s multithreadingem, tvorba komponentů uživatelskýh rozhraní
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • individuální zadání projektu - jeden projekt v délce trvání po celou dobu kursu
Literatura referenční:
 
 • Preece J.: Human-Computer Interaction, Addison-Wesley, Wokingham, UK, 1995, ISBN 0-201-62769-8
 • Wodtke M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • IEEE Multimedia, IEEE - série časopisů - různé články
Literatura studijní:
 
 • WWW strana Borland www.borland.com, vývojové prostředky C++ Builder, Delphi
 • WWW Microsoft www.microsoft.com hesla Visual C++, Active X, Windows
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje individuální projekt, půlsemestrální test a bodovaná počítačová cvičení. Půlsemestrální test nemá náhradní termín.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální test - až 25 bodů
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 20 bodů
 • Individuální projekty - až 55 bodů
Podmínky zápočtu:
  úspěšná realizace projektu
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57