Předměty v ak.r. 2019/2020

       
'*' ve filtru = a != reprezentuje libovolné znaky

Název +Zkr Sem Kr Uk Garant Ústav

Angličtina pro EvropuAEUZ3ZáZkSmutný Milan, PhDr., Ph.D.UJAZ FEKT
Angličtina pro EvropuAEUL3ZáZkSmutný Milan, PhDr., Ph.D.UJAZ FEKT
Agentní a multiagentní systémyAGSZ5ZkZbořil František, doc. Ing., Ph.D.UITS FIT
Analýza a návrh informačních systémůAISZ5ZáZkZendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT
Angličtina pro ITAITZ3ZáZkEllederová Eva, Mgr. Ing.UJAZ FEKT
Angličtina pro ITAITL3ZáZkEllederová Eva, Mgr. Ing.UJAZ FEKT
AlgebraALGL5ZáZkŠlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI
Vybraná témata z analýzy a překladu jazykůAPDZ0ZkKolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT
Zpracování řeči a audia člověkem a počítačemASDZ0ZkHeřmanský Hynek, prof. Ing., Dr.Eng.UPGM FIT
Automatizované testování a dynamická analýzaATAL5ZkSmrčka Aleš, Ing., Ph.D.UITS FIT
Architektury výpočetních systémůAVSZ5ZáZkJaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Angličtina 1: mírně pokročilí 1BAN1L3ZáZkBaumgartnerová Alena, PaedDr.UJAZ FEKT
Angličtina 2: mírně pokročilí 2BAN2Z3ZáZkBaumgartnerová Alena, PaedDr.UJAZ FEKT
Angličtina 2: mírně pokročilí 2BAN2L3ZáZkBaumgartnerová Alena, PaedDr.UJAZ FEKT
Angličtina 3: středně pokročilí 1BAN3Z3ZáZkBaumgartnerová Alena, PaedDr.UJAZ FEKT
Angličtina 3: středně pokročilí 1BAN3L3ZáZkBaumgartnerová Alena, PaedDr.UJAZ FEKT
Angličtina 4: středně pokročilí 2BAN4Z3ZáZkSedláček Pavel, Mgr.UJAZ FEKT
Angličtina 4: středně pokročilí 2BAN4L3ZáZkSedláček Pavel, Mgr.UJAZ FEKT
Bayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)BAYaZ5ZkBurget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT
Bezpečnost informačních systémů a kryptografieBIDL0ZkHanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT
BioinformatikaBIFL5ZkMartínek Tomáš, Ing., Ph.D.UPSY FIT
Biologií inspirované počítačeBINL5ZkSekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Biometrické systémyBIOZ5ZáZkDrahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITS FIT
Bezpečnost informačních systémůBISZ5ZáZkHanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT
Bezdrátové a mobilní sítěBMSZ5ZáZkHanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT
Bezpečná zařízeníBZAL5ZkHanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT
Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítíCCSZ5KlzMatoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFS FIT
Návrh kyberfyzikálních systémů (v angličtině)CPSaL5ZkChudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGM FIT
CCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)CSOaL5KlzVeselý Vladimír, Ing., Ph.D.UIFS FIT
Číslicové zpracování signálů (v angličtině)CZSaZ5ZkFučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT
Sítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)C2PZ5KlzMatoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFS FIT
Diagnostika Cisco sítí (TSHOOT)C3PL5KlzMatoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFS FIT
Digitální forenzní analýza (v angličtině)DFAaL5ZkRyšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT
Diplomová práceDIPL13Eysselt Miloš, Ing., CSc.UPSY FIT
Dynamické jazykyDJAL5ZkJanoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITS FIT
Statistika, stochastické procesy, operační výzkumDMA1Z0ZkBaštinec Jaromír, doc. RNDr., CSc.UMAT FEKT
Optimalizační metody a teorie hromadné obsluhyDPC-TK1Z0ZkSklenář Jaroslav, Doc. Ing., CSc.UTKO FEKT
Datové sklady (pro FP)DS_2pZ6ZáZkBartík Vladimír, Ing., Ph.D.UIFS FIT
Ekonomie informačních produktůEIPZ5ZkKvětoňová Šárka, Ing., Ph.D.UIFS FIT
Evoluční a nekonvenční hardwareEUDL0ZkSekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Evoluční výpočetní technikyEVDL0ZkSekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Aplikované evoluční algoritmyEVOL5ZkBidlo Michal, Ing., Ph.D.UPSY FIT
Formální analýza programůFADZ0ZkVojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT
Angličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentaceFCEZ3Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT
Filozofie a kulturaFIKL3Klapetek Milan, Mgr.ICV
Dějiny a filozofie technikyFITZ3Klapetek Milan, Mgr.ICV
Funkcionální a logické programováníFLPL5ZáZkKolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT
Fyzikální optikaFYOL5ZkSedlák Petr, doc. Ing., Ph.D.UFYZ FEKT
Grafové algoritmyGALZ5ZkMeduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFS FIT
Grafická uživatelská rozhraní v JavěGJAZ5ZáZkSmrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGM FIT
Grafické a multimediální procesoryGMUZ5ZáZkDrábek Vladimír, doc. Ing., CSc.UPSY FIT
Grafická uživatelská rozhraní v X WindowGUXZ5ZkLampa Petr, Ing.UIFS FIT
Grafická a zvuková rozhraní a normyGZNZ5ZkHerout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT
Manažerská komunikace a prezentaceHKOZ3Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT
Manažerská komunikace a prezentaceHKOL3Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT
Hardware/Software CodesignHSCZ5ZáZkFučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT
Manažerské vedení lidí a řízení časuHVRZ3Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT
Manažerské vedení lidí a řízení časuHVRL3Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT
Architektura 20. stoletíIACHZ3ZkŽáčková Markéta, Mgr., Ph.D.FAVU
AlgoritmyIALZ5ZáZkHonzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Pokročilá matematikaIAML5KlzHolík Lukáš, Mgr., Ph.D.UITS FIT
Analýza binárního kóduIANL4KlzVojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT
Bakalářská práceIBPL9Eysselt Miloš, Ing., CSc.UPSY FIT
Bezpečnost a počítačové sítěIBSL4ZáZkOčenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D.UIFS FIT
Bakalářská práceIBTL13Eysselt Miloš, Ing., CSc.UPSY FIT
Seminář C++ICPL4Peringer Petr, Dr. Ing.UITS FIT
Seminář C#ICSL4KlzPluskal Jan, Ing.UIFS FIT
České umění 2. poloviny 20. století v souvislostech - letníICULL3ZkZikmund-Lender Ladislav, PhDr.KTDU FAVU
České umění 1. poloviny 20. století v souvislostech - zimníICUZZ3ZkZikmund-Lender Ladislav, PhDr.KTDU FAVU
Dějiny designu 1 - letníIDDLL3ZkJakubíček Vít, Mgr.FAVU
Dějiny designu 1 - zimníIDDZZ3ZkJakubíček Vít, Mgr.FAVU
Dějiny a kontexty fotografie 1IDF1Z3ZkFišerová Lucia, Mgr., Ph.D.FAVU
Dějiny a kontexty fotografie 2IDF2L3ZkFišerová Lucia, Mgr., Ph.D.FAVU
Diskrétní matematikaIDMZ5ZáZkHliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D.UMAT FEKT
Databázové systémyIDSL5ZáZkZendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT
Elektronika pro informační technologieIELZ6ZáZkŠátek Václav, Ing., Ph.D.UITS FIT
Fyzika pro audio inženýrstvíIFAIZ6ZáZkKoktavý Pavel, prof. Ing., CSc. Ph.D.UFYZ FEKT
Finanční analýzaIFANL4ZáZkBartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.FP
Fyzika v elektrotechnice (v angličtině)IFEaZ5ZáZkLiedermann Karel, Doc. Ing., CSc.UFYZ FEKT
Formální jazyky a překladačeIFJZ5ZáZkMeduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFS FIT
Fyzikální seminářIFSZ2Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D.UFYZ FEKT
Inženýrská pedagogika a didaktikaIIPDZ5ZkJílek Martin, Ing.KDPS-UJAZ FEKT
Inženýrská pedagogika a didaktikaIIPDL5ZkJílek Martin, Ing.KDPS-UJAZ FEKT
Informační systémyIISZ4ZáZkHruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Správa serverů IBM zSeriesIIZL5KlzKřena Bohuslav, Ing., Ph.D.UITS FIT
Seminář JavaIJAL4Kočí Radek, Ing., Ph.D.UITS FIT
Jazyk CIJCL5ZkPeringer Petr, Dr. Ing.UITS FIT
Kultura projevu a tvorba textůIKPTZ5Jílek Martin, Ing.KDPS-UJAZ FEKT
Kultura projevu a tvorba textůIKPTL5Jílek Martin, Ing.KDPS-UJAZ FEKT
Lineární algebraILGZ5ZáZkHliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D.UMAT FEKT
Pokročilá témata administrace operačního systému LinuxILIZ4KlzVojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT
MakroekonomieIMAEZ5ZáZkZinecker Marek, Doc. Ing., Ph.D.UM FP
Matematická analýza 1IMA1L4ZáZkFuchs Petr, RNDr., Ph.D.UMAT FEKT
Matematické základy fuzzy logikyIMFZ5KlzHliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D.UMAT FEKT
MikroekonomieIMIEL5ZáZkŠkapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.UM FP
Mechanika a akustikaIMKL6KlzKoktavý Pavel, prof. Ing., CSc. Ph.D.UFYZ FEKT
Mikroprocesorové a vestavěné systémyIMPZ6ZáZkRůžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT
Modelování a simulaceIMSZ5ZáZkPeringer Petr, Dr. Ing.UITS FIT
Multimédia v počítačových sítíchIMUL4KlzMatoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFS FIT
Návrh číslicových systémůINCL5ZáZkFučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT
Návrh a implementace IT služebINIZ4KlzRychlý Marek, RNDr., Ph.D.UIFS FIT
Numerická matematika a pravděpodobnostINMZ5ZáZkNovák Michal, doc. RNDr., Ph.D.UMAT FEKT
Návrh počítačových systémůINPZ6ZáZkSekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Operační systémyIOSL5ZáZkVojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT
Pokročilé asembleryIPAZ5ZkOrság Filip, Ing., Ph.D.UITS FIT
Počítačové komunikace a sítěIPKL4ZáZkRyšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT
Podnikový managementIPMAZ5ZáZkPutnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBAFEKT
Principy programovacích jazyků a OOPIPPL5ZáZkKolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT
Počítačová podpora konstruováníIPPKL6KlzJanda Marcel, Ing., Ph.D.UVEE FEKT
Programovací seminářIPSZ2Smrčka Aleš, Ing., Ph.D.UITS FIT
Pedagogická psychologieIPSOZ5ZkJílek Martin, Ing.KDPS-UJAZ FEKT
Pedagogická psychologieIPSOL5ZkJílek Martin, Ing.KDPS-UJAZ FEKT
Periferní zařízeníIPZZ3ZkKotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.UPSY FIT
Projektová praxe 1IP1Z5KlzHruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Projektová praxe 2IP2L5KlzHruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Projektová praxe 3IP3Z5KlzHruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Síťové aplikace a správa sítíISAZ5ZáZkMatoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFS FIT
Počítačový seminářISCZ2Květoňová Šárka, Ing., Ph.D.UIFS FIT
Inteligentní systémyISDL0ZkZbořil František V., doc. Ing., CSc.UITS FIT
Skriptovací jazykyISJL5ZkSmrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGM FIT
Matematický seminářISMZ2Krupková Vlasta, RNDr., CSc.UMAT FEKT
Semestrální projektISPZ2Eysselt Miloš, Ing., CSc.UPSY FIT
Signály a systémyISSZ6ZkČernocký Jan, doc. Dr. Ing.UPGM FIT
Programování na strojové úrovniISUL6ZáZkOrság Filip, Ing., Ph.D.UITS FIT
Technika personálních počítačůITPL4ZkKotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.UPSY FIT
Testování a dynamická analýzaITSL5ZáZkSmrčka Aleš, Ing., Ph.D.UITS FIT
Semestrální projektITTZ5Eysselt Miloš, Ing., CSc.UPSY FIT
Tvorba uživatelských rozhraníITUZ5KlzBeran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGM FIT
Tvorba webových stránekITWL5KlzBurget Radek, Ing., Ph.D.UIFS FIT
Typografie a publikováníITYL4KlzKřena Bohuslav, Ing., Ph.D.UITS FIT
ÚčetnictvíIUCEL4ZáZkFedorová Anna, doc. Ing., CSc.UF FP
Úvod do medicínské informatikyIUMIZ5ZáZkProvazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.UBMI FEKT
Úvod do softwarového inženýrstvíIUSZ5ZáZkKřena Bohuslav, Ing., Ph.D.UITS FIT
Informační výchova a gramotnostIVGZ1Mikésková Anežka, DiS.KN FIT
Seminář VHDLIVHL4Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Vybrané partie z matematiky 1IVP1Z5ZkŠmarda Zdeněk, doc. RNDr., CSc.UMAT FEKT
Vybrané partie z matematiky 2IVP2L5ZkŠmarda Zdeněk, doc. RNDr., CSc.UMAT FEKT
Praktické aspekty vývoje softwareIVSL5KlzSmrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGM FIT
BioinformatikaIV108Z0ZkLexa Matej, Ing., Ph.D.FI
Desktop systémy Microsoft WindowsIW1Z5ZáZkHonzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Serverové systémy Microsoft WindowsIW2L5ZáZkHonzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Síťové technologie Microsoft WindowsIW3Z5ZkHonzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Programování v .NET a C#IW5L5KlzHonzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Programování zařízení AppleIZAL5ZkHrubý Martin, Ing., Ph.D.UITS FIT
Základy ekonomiky podnikuIZEPZ4ZáZkMeluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D.UM FP
Základy financováníIZFIL4ZáZkRežňáková Mária, prof. Ing., CSc.UM FP
Základy počítačové grafikyIZGL6ZáZkŠpaněl Michal, Ing., Ph.D.UPGM FIT
Základy marketinguIZMAL5ZáZkChalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBAUM FP
Základy programováníIZPZ7ZáZkKreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFS FIT
Zobrazovací systémy v lékařstvíIZSLL5ZáZkSchwarz Daniel, doc. Ing. , Ph.D.UBMI FEKT
Základy umělé inteligenceIZUL4ZáZkZbořil František V., doc. Ing., CSc.UITS FIT
Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)I1CL4KlzRyšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT
Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)I2CZ4KlzMatoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFS FIT
Zkouška z jazyka anglického pro Ph.D.JADZ0ZkKrhutová Milena, doc. PhDr., Ph.D.UJAZ FEKT
Zkouška z jazyka anglického pro Ph.D.JADL0ZkKrhutová Milena, doc. PhDr., Ph.D.UJAZ FEKT
Anglická konverzace na aktuální témataJA3Z3ZáZkWalek Agata, Mgr.UJAZ FEKT
Anglická konverzace na aktuální témataJA3L3ZáZkWalek Agata, Mgr.UJAZ FEKT
Angličtina pro doktorandyJA6DZ0ZkZmrzlá Petra, Mgr., Ph.D.UJAZ FEKT
Španělština: začátečníci 1/2JS1Z3Borecká Marcela, PhDr.UJAZ FEKT
Španělština: začátečníci 2/2JS1L3ZáZkBorecká Marcela, PhDr.UJAZ FEKT
Kódování a komprese datKKOL5ZáZkVašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Konvoluční neuronové sítěKNNL5KlzHradiš Michal, Ing., Ph.D.UPGM FIT
Klasifikace a rozpoznáváníKRDL0ZkBurget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT
KryptografieKRYL5ZáZkHanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT
LogikaLOGL5ZáZkŠlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI
Matematické struktury v informaticeMATZ5ZkŠlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI
Analýza systémů založená na modelechMBAL5ZkRogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.UITS FIT
Moderní matematické metody v informaticeMIDL0ZkŠlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI
Matematická logikaMLDL0ZkŠlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI
Maticový a tenzorový početMMATL5ZáZkKovár Martin, doc. RNDr., Ph.D.UMAT FEKT
Moderní metody zobrazování 3D scényMMDZ0ZkZemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGM FIT
Molekulární genetikaMOGZ3ZkDoškař Jiří, prof. RNDr., CSc.FCH
Management projektůMPRL5ZáZkKreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFS FIT
Modelování a simulaceMSDZ0ZkJanoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITS FIT
Statistika a pravděpodobnostMSPZ6ZkŽák Libor, Doc. RNDr., Ph.D.UM OSO FSI
Moderní trendy informatiky (v angličtině)MTIaL4KlzSmrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGM FIT
MultimédiaMULL5ZkZemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGM FIT
Moderní metody zpracování řečiMZDZ0ZkČernocký Jan, doc. Dr. Ing.UPGM FIT
Návrh vestavěných systémůNAVL5ZkRůžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT
Návrh, správa a bezpečnostNSBL5ZáZkMatoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFS FIT
OptikaOPDZ0ZkSedlák Petr, doc. Ing., Ph.D.UFYZ FEKT
OptimalizaceOPML4ZáZkPopela Pavel, RNDr., Ph.D.UM OSO FSI
Optimální řízení a identifikaceORIDZ0ZkZemčík Pavel, prof. Dr. Ing.FIT
Pokročilé biometrické systémyPBDZ0ZkDrahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITS FIT
Pokročilá bioinformatikaPBIZ4ZkLexa Matej, Ing., Ph.D.UPSY FIT
Paralelní výpočty na GPUPCGZ5ZkJaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Pokročilé číslicové systémyPCSZ5ZkKořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Pokročilé databázové systémyPDBZ5ZáZkKolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT
Aplikace paralelních počítačůPDDZ0ZkJaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Prostředí distribuovaných aplikacíPDIZ5ZkRyšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT
Přenos dat, počítačové sítě a protokolyPDSL5ZkRyšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT
Teorie finančních trhůPFTDL0ZkRejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.UE FP
Počítačová grafikaPGDZ0ZkZemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGM FIT
Pokročilá počítačová grafika (v angličtině)PGPaZ5ZkZemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGM FIT
Počítačová grafikaPGRZ5ZkHerout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT
Pokročilé informační systémyPISL5ZáZkHruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Pokročilé komunikační systémyPKSZ5ZáZkRyšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT
Projektový manažerPMAL5KlzKreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFS FIT
Pokročilé techniky návrhu číslicových systémůPNDZ0ZkFučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT
Pokročilé operační systémyPOSL5ZkLampa Petr, Ing.UIFS FIT
Počítačové vidění (v angličtině)POVaZ5ZkZemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGM FIT
Praktické paralelní programováníPPPL5ZáZkJaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT
Projektová praxe 2PP2Z5KlzHruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Paralelní a distribuované algoritmyPRLL5ZáZkHanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT
Právní minimumPRMZ3Klapetek Milan, Mgr.ICV
Právní minimumPRML3Klapetek Milan, Mgr.ICV
Principy syntézy testovatelných obvodůPTDZ0ZkKotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.UPSY FIT
RétorikaRETZ3Klapetek Milan, Mgr.ICV
RétorikaRETL3Klapetek Milan, Mgr.ICV
Robotika (v angličtině)ROBaZ5ZkOrság Filip, Ing., Ph.D.UITS FIT
Systémy pracující v reálném čase (v angličtině)RTSaZ5ZkStrnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSY FIT
Statická analýza a verifikaceSAVZ5ZáZkVojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT
Senzory a měřeníSEMZ5ZáZkDrahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITS FIT
Semestrální projektSEPZ5KlzEysselt Miloš, Ing., CSc.UPSY FIT
Soft ComputingSFCZ5ZáZkZbořil František V., doc. Ing., CSc.UITS FIT
Vybrané problémy softwarového inženýrství a databázových systémůSIDL0ZkZendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT
Inteligentní systémySINZ5ZkJanoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.UITS FIT
Lineární algebraSLAZ6ZáZkKureš Miroslav, Doc. RNDr., Ph.D.UM OADM FSI
Složitost (v angličtině)SLOaL5ZkRogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.UITS FIT
Seminář matematických strukturSMTZ2Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT
Simulační nástroje a technikySNTL5ZáZkČeška Milan, prof. RNDr., CSc.UITS FIT
Systémy odolné proti poruchámSODL0ZkDrábek Vladimír, doc. Ing., CSc.UPSY FIT
Systémy odolné proti poruchámSPPL5ZáZkDrábek Vladimír, doc. Ing., CSc.UPSY FIT
Strategické řízení informačních systémůSRIZ5ZkKvětoňová Šárka, Ing., Ph.D.UIFS FIT
Stochastické procesySSPL4ZáZkVeselý Vítězslav, doc. RNDr., CSc.UM OSO FSI
Umělá inteligence a strojové učeníSUIZ5ZkBurget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT
Strojové učení a rozpoznáváníSURL5ZkBurget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT
Teorie a aplikace Petriho sítíTADL0ZkČeška Milan, prof. RNDr., CSc.UITS FIT
Tvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)TAMaZ5KlzHerout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT
Teorie herTHEZ5ZáZkHrubý Martin, Ing., Ph.D.UITS FIT
Moderní teoretická informatikaTIDZ0ZkMeduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFS FIT
Teoretická informatikaTINZ7ZáZkČeška Milan, prof. RNDr., CSc.UITS FIT
Teorie programovacích jazykůTJDZ0ZkHruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Teorie kategorií v informaticeTKDZ0ZkŠlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI
Principy a návrh IoT systémůTOIL5ZáZkDrahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITS FIT
Ukládání a příprava datUPAZ5ZkZendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT
Uživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)UXIaL5KlzHerout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT
Vědecké publikování od A do ZVDDZ0ZkJanečková Hana, Mgr.RE-UK
Výpočetní geometrieVGEL5ZkŠpaněl Michal, Ing., Ph.D.UPGM FIT
Výtvarná informatikaVINZ5KlzČadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT
Vizualizace a CAD (v angličtině)VIZaL5KlzChudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGM FIT
Vybrané kapitoly z algoritmůVKDL0ZkHonzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Vysoce náročné výpočtyVNDL0ZkZbořil František V., doc. Ing., CSc.UITS FIT
Vysoce náročné výpočtyVNVL5ZkZbořil František V., doc. Ing., CSc.UITS FIT
Vybrané problémy informačních systémůVPDL0ZkHruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Výpočetní fotografieVYFL5KlzČadík Martin, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT
Výstavba překladačů (v angličtině)VYPaZ5ZkMeduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFS FIT
Internetové aplikaceWAPL5ZáZkHruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT
Základy hudební akustikyZHAZ4Přikryl Lubor, RNDr.FEKT
Zpracování přirozeného jazykaZPDZ0ZkSmrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGM FIT
Zpracování přirozeného jazyka (v angličtině)ZPJaZ5ZkSmrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.UPGM FIT
Zpracování obrazuZPOL5ZkZemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGM FIT
Zahraniční odborná praxeZPXZ5Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.UPSY FIT
Zahraniční odborná praxeZPXL5Eysselt Miloš, Ing., CSc.UPSY FIT
Zpracování řečových signálůZREL5ZkČernocký Jan, doc. Dr. Ing.UPGM FIT
Vybrané problémy získávání znalostí z databázíZZDZ0ZkZendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT
Získávání znalostí z databázíZZNZ5ZáZkZendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT
Celkem: 257

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29