Title:

Culture of Speech and the Generation of Texts

Code:IKPT
Ac.Year:2019/2020
Sem:Summer
Curriculums:
ProgrammeField/
Specialization
YearDuty
BIT-2ndElective
IT-BC-3BIT-Elective
IT-BC-3BIT2ndElective
Language of Instruction:Czech
Credits:5
Completion:credit
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSeminar
Exercises
Laboratory
Exercises
Computer
Exercises
Other
Hours:3913000
 ExamsTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:00000
Guarantor:Jílek Martin, Ing. (DFL)
Lecturer:Jílek Martin, Ing. (DFL)
Instructor:Fiľová Petra, Mgr. (DFL)
Jílek Martin, Ing. (DFL)
Pavlíčková Jana, Mgr. (DFL)
Švandová Magdalena, Mgr. (DFL)
Tenklová Lenka (DFL)
Faculty:Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT
Department:Cabinet of additional pedagogical studies DFL FEEC BUT
 
Learning objectives:
  Basic knowledge of formality protocol, enlargement of communication and presentation skills, often used in the education practice.
Description:
  The course offers a theoretical introduction to communication studies, etiquette, formal presentation together with practical communication training, rhetoric and presentation training. Part of the course deals with standards and regulations of written personal documents as well as education texts.
Knowledge and skills required for the course:
  To be interested in given problems, and to have the minimum knowledge in writing.
Learning outcomes and competencies:
  Students will be able to explain basic terms of Communication Psychology, apply theoretical knowledge to actual situation as well as to assess performance efficacy of their colleagues from seminary. Students define the subject of Communication Psychology, list prototypical interpretation of nonverbal gestures, analyse communication strategies of complex situations.
Syllabus of lectures:
 
 1. Information and their communication.
 2. Communication Models.
 3. Communication Folders.
 4. Solving Typical Pedagogical Situations.
 5. Model of assertive skills.
 6. Compensating with criticism and assertive educational action.
 7. Basics of verbal expression from a psychological point of view.
 8. The meaning of voice and hearing in rhetoric.
 9. Speaker personality.
 10. Preparation of a lecture, a discussion paper, a paper, a paperback.
 11. Text as a component of pedagogical communication.
 12. Theoretical problems of comprehensible text.
 13. Strong text creation strategy.
Fundamental literature:
 
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003 (in Czech).
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000 (in Czech).
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing, 1993 (in Czech).
 • Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada, 1995 (in Czech).
 • Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002 (in Czech).
 • Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001 (in Czech).
Study literature:
 
 • Wieke, T.: Rétorika v praxi. Praha, REBO Productions, 2005 (in Czech).
 • Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003 (in Czech).
 • Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005 (in Czech).
 • Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press, 1995 (in Czech).
 • Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985 (in Czech).
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství, 1992 (in Czech).
 • Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar, 1995 (in Czech).
 • Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995 (in Czech).
 • Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha, 1996 (in Czech).
 • Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha, 2000 (in Czech).
 • Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel, 1992 (in Czech).
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996 (in Czech).
 • Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004 (in Czech).
 • Morris, D.: Body Talk. Praha, Ivo Železný, 1999 (in Czech).
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz (in Czech).
Progress assessment:
  The content and forms of instruction in the evaluated course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every academic year.
Exam prerequisites:
  Successful completion of the course assumes an 80% success rate in a credit test and a 10-minute presentation.
 

Your IPv4 address: 54.81.220.239