Title:

Strategic Management of Information Systems

Code:SRI
Ac.Year:2011/2012
Sem:Winter
Curriculums:
ProgrammeField/
Specialization
YearDuty
IT-MSC-2MBI-Elective
IT-MSC-2MBS-Elective
IT-MSC-2MGM.-Elective
IT-MSC-2MIN.-Elective
IT-MSC-2MIS2ndCompulsory-Elective - group N
IT-MSC-2MIS.-Elective
IT-MSC-2MMI2ndCompulsory
IT-MSC-2MMM-Elective
IT-MSC-2MPS-Elective
IT-MSC-2MPV-Elective
IT-MSC-2MSK-Elective
Language of Instruction:Czech
Private info:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SRI/private/
Credits:5
Completion:credit+exam (written)
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSeminar
Exercises
Laboratory
Exercises
Computer
Exercises
Other
Hours:2640418
 ExamsTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:60205015
Guarantor:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (DIFS)
Lecturer:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (DIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (DIFS)
Instructor:Zámečníková Eva, Ing. (DIFS)
Faculty:Faculty of Information Technology BUT
Department:Department of Information Systems FIT BUT
 
Fundamental literature:
 
 • Manuel Laguna, Johan Marklund: Business Process Modeling, Simulation and Design. Prentice Hall, 2004.
 • John K. Halvey and Barbara Murphy Melby. Business Process Outsourcing: Process, Strategies, and Contracts. 2007.
Study literature:
 
 • Voříšek, Jiří. Systémová integrace a strategické řízení informačních systémů. Management   Press, 2005.
 • Voříšek, J., Pavelka, J., Vít, M.. Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby. 2003. 80-247-0620-2
 • Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Grada Publishing, 2006.
 • Buchalcevová, Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Grada Publishing, 2004.
 • Bébr, R.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Professional Publishing, 2005.
 • Rodryčová, D., Staša, P.: Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Grada Publishing, 2000.
 • Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001.
 • Voříšek, J. - BRUCKNER, T. Outsourcing informačních systémů. 1998. 80-86119-07-6
 • Action Benson, R.J., Bugnitz T.L,Walton, W.B. From Business strategy to IT. 2004.  
Progress assessment:
  Mid-term test
 

Your IPv4 address: 54.198.246.164