Title:

Czech Art of the First Half of the 20th Century in Context

Code:ICUZ (FAVU 1CU20st-Z)
Ac.Year:2018/2019
Sem:Winter
Curriculums:
ProgrammeField/
Specialization
YearDuty
BIT-1stElective
IT-BC-3BIT-Elective
IT-BC-3BIT1stElective
Language of Instruction:Czech
Credits:3
Completion:examination (written&oral)
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSeminar
Exercises
Laboratory
Exercises
Computer
Exercises
Other
Hours:260000
 ExamsTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:1000000
Guarantor:Zikmund-Lender Ladislav, PhDr. (FFA)
Lecturer:Zikmund-Lender Ladislav, PhDr. (FFA)
Faculty:Faculty of Fine Arts BUT
Department:Department of Theory and History of Fine Arts FFA BUT
 
Learning objectives:
  The aim is to present major figures, artistic works, artistic groups, programs and institutions of Czech modern art between 1900 to 1945, to present contemporary way of thinking and characterize contemporary texts and manifestos.
Description:
  The course introduces various topics from the visual arts, design and visual culture between 1900 to 1945. The lectures present programs and manifestos, collaboration and artistic collectives, institutional background of the art scenes (academies, galleries, state, criticism) and the relations to the means of production and social matrix. The course presents both progressive and revolutionary actions and avant-gardes of the 20th Century as well as survivals and revivals of the past anachronic forms. The history of the Modern Art is presented in context of political, social and economic conditions to the artistic work.
Knowledge and skills required for the course:
  Basic knowledge of the history of the Czech Lands and their culture.
Learning outcomes and competencies:
  Students will have a basic overview of artistic institutions, key figures and their work; they will be able to attribute key artistic works and they will be able to characterize artistic programs and groups of Czech modernism between 1900 to 1945.
Why is the course taught:
  The course aims to develop skills, knowledge and competency which are described further and meet all the defined targets, namely present significant subjects, artistic groups, programs an institutions of Czech art between 1900-1945.
Syllabus of lectures:
 
 1. Institutions and organisations: Mánes, AAAD, Academy and Modern Gallery
 2. Osma and expressionism 1907-1908
 3. Skupina and cubism 1910-1914, SURSUM
 4. Architecture and Design I.: Kotěra and Spolek posluchačů architektury; Artěl and Pražské umělecké dílny
 5. Sculpture: Jan Štursa, Otto Gutfreund, Jaroslav Horejc
 6. National Style and The Exposition of the Decorative Arts in Paris, academism as propaganda
 7. Tvrdošíjní, Devětsil, Štyrský, Toyen and Czech surrealism
 8. Architecture and Design II.: Klub architektů and the year 1925, interior and serial production of design
 9. Civilized Woman: Women-artists and women-designers
 10. Modern photography: Drtikol, Sudek, Rössler, Funke, Wiškowský, Koblic
 11. Gaps in the history: Art of the Czech Germans
 12. The World We Live In: Skupina 42
Study literature:
 
 • Lahoda, V. (ed.), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha 1998 (2 díly) (CS)
 • Ševčík J.; Morganová P.; Dušková D. (eds.), České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001 (CS)
 • Švácha, R.; Platovská, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958. Praha 2005 (1 díl) (CS)
 • Larvová, H. (ed.), Sursum 1910-1912, Praha 1996 (CS)
 • Lamač, M., Osma a Skupina výtvarných umělců, Praha 1988 (CS)
 • Rousová, H., Český neoklasicismus 20. let I. a II. díl, Praha 1985, 1989 (CS)
 • Lahoda, V., Emil Filla, Praha 2007 (CS)
 • Švestka, J. (ed.), Český kubismus 1909-1925, Stuttgart 1991 (CS)
 • Rakušanová, M., Bytosti odnikud, Academia 2008 (CS)
 • Hubatová-Vacková, L.; Pachmanová, M.; Pečinková, P. (eds.), Věci a slova: umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970. Praha 2014. (CS)
 • Rousová, H., Abstrakce: Čechy mezi centry modernity 1918-1950: nejen o vztazích volného a užitého umění. Řevnice a Praha 2015 (CS)
 • Rousová, H. (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice a Praha 2011 (CS)
 • Rousová, H. Mezery v historii 1890-1938: polemický duch střední Evropy: Němci, Židé, Češi. Praha 1994 (CS)
 • Sawicki, N. Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910. Praha 2014 (CS)
 • Klimešová, M., Věci umění, věci doby - Skupina 42, Praha 2011 (CS)
Controlled instruction:
  Test.

Attendance obligatory.

The minimum score for the written part of the exam is 51 % (written test).
 

Your IPv4 address: 3.92.28.84