Title:

Culture of Speech and the Generation of Texts

Code:IKPT
Ac.Year:2018/2019
Sem:Winter
Curriculums:
ProgrammeField/
Specialization
YearDuty
BIT-2ndElective
IT-BC-3BIT-Elective
IT-BC-3BIT2ndElective
Language of Instruction:Czech
Credits:5
Completion:credit
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSeminar
Exercises
Laboratory
Exercises
Computer
Exercises
Other
Hours:3913000
 ExamsTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:00000
Guarantor:Jílek Martin, Ing. (DFL)
Lecturer:Jílek Martin, Ing. (DFL)
Instructor:Jílek Martin, Ing. (DFL)
Pavlíčková Jana, Mgr. (DFL)
Tenklová Lenka (DFL)
Faculty:Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT
Department:Cabinet of additional pedagogical studies DFL FEEC BUT
 
Learning objectives:
  Basic knowledge of formality protocol, enlergement of communication and presentation skills, often used in the education practice.
Description:
  Course offers theoretical introduction to communication studies, etiquette, formal presentation togehter with practical communication training, rhetoric and presentation training. Part of the course deals with standards and regulations of written personal documents as well education texts.
Knowledge and skills required for the course:
  To be interested in given problems, and to have the minimum knowledge in writing.
Learning outcomes and competencies:
  Principles of effective communication, norms of formality protocol, history of rhetoric, rules of voice hygiene, process of formal presentation realization, writting personal correspondence, education texts creating.
Syllabus of lectures:
 
 1. Communication
 2. Formality protocol
 3. Rhetoric
 4. Presentation
 5. Creating the texts
Syllabus - others, projects and individual work of students:
 
 1. Individual presentation
 2. Group presentation or teaching
Fundamental literature:
 
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003 (in Czech).
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000 (in Czech).
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing, 1993 (in Czech).
 • Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada, 1995 (in Czech).
 • Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002 (in Czech).
 • Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001 (in Czech).
Study literature:
 
 • Wieke, T.: Rétorika v praxi. Praha, REBO Productions, 2005 (in Czech).
 • Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003 (in Czech).
 • Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005 (in Czech).
 • Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press, 1995 (in Czech).
 • Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985 (in Czech).
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství, 1992 (in Czech).
 • Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar, 1995 (in Czech).
 • Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995 (in Czech).
 • Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha, 1996 (in Czech).
 • Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha, 2000 (in Czech).
 • Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel, 1992 (in Czech).
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996 (in Czech).
 • Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004 (in Czech).
 • Morris, D.: Body Talk. Praha, Ivo Železný, 1999 (in Czech).
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz (in Czech).
Progress assessment:
  Personal presence on at least 75 % of the lectures.
Exam prerequisites:
  Personal presence on at least 80 % of the lectures, compilation of an intelligible text.
 

Your IPv4 address: 54.161.118.57