Grafové algoritmy

Stránka bude průběžně doplňována o aktuální informace.

Obsah:

2017/2018 -- Čtvrtek 8:00-10:40, Místnost G202

Struktura kurzu

Celkový čas tři hodiny týdně bude rozdělen následovně: Ač účast není povinná, je žádoucí, aby se všichni zapsaní studenti dostavili minimálně na první přednášku, kde se dozví vše potřebné. Platí zásada, neznalost neomlouvá. Videozáznamy budou zvěřejňovány s rozumným zpožděním, ale mám zkušenost z minulých let, že zápisky na tabuli jsou téměř nečitelné (a částečně ani nejsou pokryty záběrem kamery) i při poměrně velkém písmu. Zkouška bude vedena formou 5 variantních termínů a v případě zájmu jedním předtermínem v prosinci po konci semestru.

Materiály k přednáškám

Projekt

Detailní informace se dozvíte na první/druhé přednášce a výtah je uveden ve WIS u termínu či jednotlivých variant. Dotazy a konzultace k projektu řeší Ing. Martin Tomko a Zbyněk Křivka. Doplňující informace (povolené knihovny, formáty, FAQ) naleznete na privátní Wiki předmětu ve WIS.

Příklady

Ve WIS (privátní přístup) je také k dispozici sbírka příkladů do předmětu GAL (bez vypracovaných řešení) z roku 2011.

Odkazy na další zdroje


Vybrané bakalářské/diplomové práce studentů

Vybrané projekty studentů z tohoto předmětu


CHANGES LOG


Historie předmětu

2017/2018 -- Čtvrtek 8:00-10:40, Místnost G202

Extra přednáška o problému stabilních manželství

Ve třetím týdnu semestru proběhne v rámci čtvrteční přednášky 5. 10. přednáška v angličtině: Dr. Szabó László: Stable Marriage Problems I.
Tato přednáška bude doplněna ještě druhou přednáškou: Friday, October 6, 2017, 10:00-12:00, room A112: Dr. Szabó László: Stable Marriage Problems II.
K této dvojici přednášek je k dispozici studijní text (PDF, 207 KB).

Projekt

Dotazy a konzultace k projektu řeší Ing. Lucie Charvát a Zbyněk Křivka.

2016/2017 -- Pátek 10:00-12:40, Místnost D0206

Projekt

Viz 2014/2015.

2015/2016 -- Pátek 12:00-14:40, Místnost D0207

Projekt

Viz 2014/2015.

2014/2015 -- Úterý 7:10-9:50, Místnost G202

Projekt

Detailní informace se dozvíte na první/druhé přednášce a výtah je uveden ve WIS u termínu či jednotlivých variant. Dotazy a konzultace k projektu řeší Ing. Ondřej Soukup a Zbyněk Křivka.

2013/2014 -- Čtvrtek 9:00-11:50, Místnost A112

Projekt

Detailní informace se dozvíte na první/druhé přednášce a výtah je uveden ve WIS u termínu či jednotlivých variant. Dotazy a konzultace k projektu řeší Ing. Ondřej Navrátil.

2012/2013 -- Středa 10:00-12:50, Místnost A112

Projekt

Detailní informace se dozvíte na první/druhé přednášce a výtah je uveden ve WIS u termínu či jednotlivých variant. Dotazy a konzultace k projektu řeší Ing. Eva Zámečníková.

2011/2012 -- Úterý 10:00-12:50, Místnost G202

2010/2011 -- Úterý 10:00-12:50, Místnost A112

Struktura kurzu -- Slajdy a Text

Celkový čas tři hodiny týdně bude rozdělen následovně: Ač účast není povinná, je žádoucí, aby se všichni zapsaní studenti dostavili minimálně na první přednášku, kde se dozví vše potřebné. Platí zásada, neznalost neomlouvá.

Projekt

Detailní informace se dozvíte na první přednášce a výtah je uveden ve WIS u termínu či jednotlivých variant. Projekt bude týmový (3-4 studenti). Dotazy a konzultace k projektu řeší Ing. Petr Zemek.

Půlsemestrální písemka

2009/2010 -- Pondělí 10:00-12:30, Místnost A112

Struktura kurzu -- Slajdy a Text

Celkový čas tři hodiny týdně bude rozdělen následovně: Ač účast není povinná, je žádoucí, aby se všichni zapsaní studenti dostavili minimálně na první přednášku, kde se dozví vše potřebné. Platí zásada, neznalost neomlouvá.