Seminář C++:
Informace pro studenty (letní semestr 2019/2020)


Informace, termíny:

Zrušena prezenční výuka na neurčito - podrobnosti o náhradní formě výuky následují:

- Jsou zveřejněny videozáznamy z minulého roku.
- Projekt: může být posunut termín (podle situace, +2 týdny není problém).
- Konzultace e-mailem (přes fórum v IS, pokud je dotaz obecné povahy).


Projekt -- zadání viz dále

C++20

Pro zájemce jsou k dispozici příklady - viz dále

Toto je seminář běžící paralelně s předmětem IPP = "Principy programovacích jazyků a OOP". Předpokládá se základní znalost jazyka ISO C. Přednáška/democvičení: viz rozvrh.
Pro dotazy existuje fórum v IS. Doporučuji nahlédnutí do C FAQ a C++ FAQ (viz Texty)

Test základních znalostí C++ (bývalo součástí zkoušky) - zkuste si doplnit ještě kopírovací konstruktor, případně C++11 "move" operace

Pro informaci: Bjarne Stroustrup: výslovnost
Norma C++17 (C++14 , C++11) , bude C++20
-- Stav implementace C++: přehled - GCC C++ ( libstdc++ ) - LLVM/clang
Tip1: Výpis VMT: g++ -fdump-class-hierarchy
Tip2: g++ -Weffc++
Tip3: Pomalý vstup/výstup? Zkuste std::ios::sync_with_stdio(false);
Tip4: g++ -fsanitize=address

test-2012-04-gcc-4.4.5.pdf - test-2016-02-gcc-5.1.pdf - efektivita práce s kontejnery
GIT/SVN repozitář viz FIT-Linux-FAQ-15


Plán výuky:

Přednášky:

Týmový projekt:


Další informace:

Texty:

Odkazy:


etc:

Příklady, slajdy, ...,

Knihovny: BOOST (x), ref, uBLAS (x), regexp example: grep lambda, BGL-example, , example: asio-test-echo.cc
JTC1/SC22/WG21, TR1 - info2,

Design Patterns: Definice(Wikip), Přehled a kritika,
Příklad: Singleton,
DP Library, patterns-intro.pdf, patterns-examples.pdf, Pattern Language, ,
Introduction to Design Patterns in C++ with Qt,

Smart pointer: shared_ptr, weak_ptr, unique_ptr,

Template Metaprogramming, Blitz++, , +doplněk: template-1.cc

Koenig lookup,

Nifty Assignments

*=*novinky/standardizace

* Rvalue References Explained
* Universal References in C++11,

(zastaralé ale zajímavé: TODO)

Událostmi řízené programy, Událostmi řízené programování, ... - jen princip (cca 15min)

** CppCoreGuidelines,

Mixing C and C++ code,

** GotW,

Výjimky (exceptions): GotW#102 a příklad
FAQ: výjimky
iostreams a výjimky: http://en.cppreference.com/w/cpp/io/ios_base/failure
Pravidla 3/5,

C++ Library: Time,

UNICODE: The Absolute Minimum..., utf8everywhere.org,

,

Novinky: C++17 ISO standard publikován 2017-12, (C++17 final-draft schválen 2017-03)
přehled rozdílů, 2,
Př: icp-fold-expr.cc

Konference: CppCon,


Poslední modifikace: 20. May 2020
Připomínky k obsahu stránky posílejte na e-mail: peringer AT fit.vutbr.cz