Aktuální informace týkající se výuky.


Aktuality

Základní informace pro studenty:

  • Obecně všechny informace a materiály platné více jak jeden semestr jsou sdružovány na těchto stránkách. Informace k termínům zkoušek a informace vyloženě specifické pro daný semestr jsou spíše směrovány do IS VUT (StudIS a Moodle).
  • Slajdy z přednášek, odkazy na literaturu a další materiály k probírané látce najdete v sekci Materiály.
  • Videozáznamy přednášek obou přednášejících bývají s mírným zpožděním zveřejňovány na fakultním video serveru.
  • Rozvrh výuky, rozdělení bodů, termíny a další organizační záležitosti najdete v sekci Organizace výuky.
  • Zadání projektu a základní informace, co se projektu týká, najdete v sekci Projekt. Zadání projektu bude zveřejněno v průběhu prvního týdne semestru. Různé návody a doplňující informace k projektům jsou publikovány na Moodle předmětu v E-learningu VUT. Dotazy studentů jsou řešeny na diskuzním fóru tamtéž.
  • Je-li třeba něco konzultovat či řešit nějaký problém, kontaktujte některého zodpovědného učitele z pedagogického týmu předmětu IFJ.
  • Pro studenty, kteří cítí potřebu skupinově procvičovat probranou látku, byl zveřejněn postup pro vyprovokování nepovinných a neoficiálních demonstračních cvičení.

Diskusní skupina

Diskusní skupina k tomuto předmětu je zprovozněna přes Moodle předmětu v E-learningu VUT.

Wiki stránky předmětu

Moodle stránky předmětu jsou privátně přístupné přes E-learning VUT.