Slajdy a další studijní materíály nejen k přednáškám.

Doplňující materiály

Zde najdete jak neoficiální materiály pro podporu výuky v předmětu IFJ a další výuky teorie formálních jazyků a teorie překladačů na FIT, tak i další literaturu jako různá skripta a webové stránky, které se zabývají výukou teoretické informatiky a překladačů.

Materiály pro podporu výuky v IFJ

Název Popis
Zemek: Sbírka příkladů do IFJ sbírka příkladů (451 KB, PDF, česky)
Zemek, Meduna, Vrábel: Matematické základy teorie formálních jazyků soubor textů vysvětlujících vztahy matematických základů a formálních jazyků (WWW, anglicky)

Doplňující literatura

Název Popis
Beneš, Česka, Hruška: Překladače skripta (1,5 MB, PDF, česky)
Česka: Gramatiky a jazyky skripta (1,5 MB, PDF, česky)
Beneš: Překladače skripta (917 kB, PDF, česky)
Překladače webové stránky stránky předmětu, VŠB-TU Ostrava (česky)
Meduna: Lecture Notes in Compilers starší podklady pro přednášky z předmětu ZAP (55,7 MB, PDF, anglicky)
Reference material and definitions přehled různých definic, University of Maryland (HTML stránky, anglicky)
Math & Informatics stránky pro vyhledávání pojmů nejen z matematiky a informatiky (anglicky)
Models of computation (2002) webové stránky kurzu, Resselaer Polytechnic Institute (anglicky)
FA & Theory of Computation webové stránky kurzu, The College of William & Merry (anglicky)
Foundations of Computer Science II webové stránky kurzu (anglicky)
Computability and Complexity (2005) webové stránky kurzu, University of California, Berkeley (anglicky)
Turingův osud článek o osudu Alana Turinga (česky)