Rozdělení bodů, termíny a jiné organizační záležitosti.

Organizace výuky

Typ výuky Studenti Místnost Termín Vyučující
Přednáška I. 2BIA E112, E104 St 11:00-13:50, každý týden A. Meduna
Přednáška II. 2BIB D105 Čt 8:00-10:50, každý týden I. Burgetová
Demonstrační cvičení 2BIA, 2BIB Podle zájmu Po dohodě Z. Křivka a další

Rozpis demonstračních cvičení

Způsob organizace cvičení bude diskutován na první přednášce.

Rozdělení bodů

Akce Počet bodů Termín
Půlsemestrální zkouška 20 bodů Viz termín v IS FIT
Projekt 25 bodů Viz termín v IS FIT
Řádný termín zkoušky 55 bodů (min. ze zkoušky 20 bodů) Viz IS FIT (až bude centrálně naplánováno)
První opravný termín zkoušky Viz IS FIT (až bude centrálně naplánováno)
Druhý opravný termín zkoušky Viz IS FIT (až bude centrálně naplánováno)

Pedagogický tým

Zodpovědnosti Pedagog Zástupující pedagog
Garant celého předmětu A. Meduna
Přednáška A. Meduna, I. Burgetová Z. Křivka (zástup)
Projekt - organizace Z. Křivka
Projekt - konzultace, opravování L. Zobal, D. Regéciová, Z. Křivka
Půlsemestrální zkouška - organizace, reklamace Z. Křivka
Demonstrační cvičení - organizace Z. Křivka
Závěrečná zkouška - organizace, reklamace Z. Křivka
Konzultace k probírané látce Z. Křivka,
přednášející (viz výše)

Zkoušky

Termíny zkoušek povinných předmětů bakalářského studijního programu na FIT jsou plánovány centrálně. Datum a upřesňující pokyny se budete dozvídat na přednáškách a ve WIS v průběhu semestru.