Zadání projektu a další záležitosti týkající se projektu.

Projekt

Název projektu Implementace překladače imperativního jazyka IFJ20
Termín odevzdání do středa 9. 12. 2020 23:59 (jen přes IS FIT)
Hodnocení v předmětu IFJ:
programová část ... 15 bodů
prémiová část ... až 5 bodů
dokumentace ... 5 bodů
prezentace a obhajoba řešení ... 5 bodů
v předmětu IAL:
programová část (proporčně) ... 5 bodů
dokumentace ... 5 bodů
prezentace a obhajoba řešení ... 5 bodů
Zadání Zadání projektu IFJ20
Referenční (hodnotící) interpret ic20int cílového jazyka IFJcode20 překladače IFJ20 Verze pro Windows (64-bitová) nebo Linux (64-bitová)
Registrace vedoucích týmů na variantu zadání Viz IS FIT (přibližně druhý týden semestru)
Registrace zbytku týmu Viz IS FIT (o pár dní později než předchozí)
Konec registrací na projekt Viz IS FIT (o pár dní později než předchozí, v 3. týdnu semestru)
Pokusné odevzdání Viz IS FIT (v 10. týdnu semestru)
Konec registrací nových bodovaných rozšíření Viz IS FIT (stejně jako pokusné odevzdání)
Konzultace k projektu Bude upřesněno po dohodě se studenty. Primárně doporučujeme využít oficiální fórum předmětu IFJ (sekce Projekt) nebo kontaktovat cvičící (viz níže).

Obecné informace pro tvorbu překladače nebo interpretu

Tato sekce obsahuje dokumenty, prezentace a příklady, které by Vám mohly pomoci při tvorbě vlastního projektu. Materiály, které jsou starší se věnují tvorbě interpretu, kde jsou na rozdíl od překladače jisté odlišnosti.

Aktuální tipy na řešení projektu Wiki stránky předmětu IFJ v IS FIT
Jak na projekt - prezentace jak_na_projekt_prezentace.pdf
Jak na projekt - příručka jak_na_projekt_prirucka.pdf
Práce v týmu - příručka prace_v_tymu_prirucka.pdf
Zjednodušená implementace interpretu jednoduchého jazyka jednoduchy_interpret.zip
Precedenční tabulka pro volání funkcí PT_pro_funkce.pdf
LL tabulka pro If-then/if-then-else LL_pro_if.pdf
Demonstrační program konstrukce LL tabulek DIDEFOM: LLTableConstruction (Java, 2006)

Konzultace

Konzultace k projektu poskytují:

Konzultační hodiny mají cvičící uvedené na svých webových stránkách: Lukáš Zobal; Dominika Regéciová; Zbyněk Křivka. V jiný termín je vhodné se raději předem domluvit e-mailem.

Registrace na projekt

V první řadě je třeba najít si tým 3-4 studentů IFJ (nezáleží na přednáškové skupině) a stanovit vedoucího týmu. Vedoucí se potom přihlásí na konkrétní variantu projektu (počínaje termínem "Registrace vedoucích týmů na variantu zadání"). Po termínu "Registrace zbytku týmu" se pak doregistrují i ostatní členové týmu ke svému vedoucímu. V případě, že se do vašeho týmu přihlásí nechtěný kolega, tak má vedoucí povinnost upozornit dotyčného, že je nežádoucí a aby si našel jiný tým. Dle termínu "Konec registrací na projekt" bude ukončena registrace studentů na projekt. Poté učitel doladí případy příliš malých týmů (budou po osobní domluvě sloučeny, aby jejich velikost odpovídala požadované velikosti 3-4 studentů). Pokud vedoucí není spokojen se složením svého týmu, může reklamovat složení po ukončení registrace.

Uznání projektu z minulých let

Pokud předmět IFJ opakujete a projekt jste již úspěšně absolvovali před rokem 2017 a máte minimálně 10 bodů z programové implementace, tak máte možnost zažádat o uznání bodů a nebudete muset projekt vypracovávat znova. Pokud si přejete uznat hodnocení projektu IFJ z roku 2017 nebo pozdějšího, tak je třeba mít programovou implementaci hodnocenu minimálně 9 body. Při splnění minimální bodové hranice pro uznatelnost Vám bude automaticky uznáno i bodové hodnocení za dokumentaci a případně i prémiové body (body přesahující aktuální maximum za implementaci projektu budou připsány do bodů za obhajobu, abyste o žádné body do IFJ nepřišli). Organizačně je třeba se v době registrace na varianty zadání projektu přihlásit na variantu "Chci uznat projekt z předchozího roku/studia". Pokud jste projekt absolvovali jindy než minulý akademický rok, tak prosím napište na email, ve kterém ak. roce jste projekt odevzdávali. Po ukončení registrací vám budou po provedení kontroly body zadány.