Informace k předmětu Počítačový seminář pro akademický rok 2015/2016


Aktuální informace

Předmět je určen výhradně pro 1. semestr studia bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem a znalosti matematiky na úrovni střední školy.

K předmětu existuje jednoduchý test, který ověří, zda je předmět pro vás vhodný, nebo zda danou oblast dostatečně zvládáte. Testovací otázky naleznete níže.

Testovací otázky

Následující otázky by měly prověřit, jestli tento doplňkový předmět je pro vás vhodný, nebo ne. Není cílem, abyste si odpovědi někde dohledali, nebo zjistili od kamaráda. Je to test především pro vás, abyste zjistili, co umíte, co naopak třeba vám dělá potíže, případně, s čím jste se vůbec nesetkali.

Při odpovídání se nenechte, pokud možno, ničím a nikým nijak vyrušovat, zkuste si orientačně i změřit čas, jak dlouho by vám to asi trvalo.

1) Co to je soubor, typ souboru, jak to poznám?
2) Co znamená/může znamenat DADA (jsme v informatice)?
3) Architektura von-Neumannova typu je ... Model výpočtu na ní založený je ...
4) Co to je operační systém? Jaké jsou běžné operační systémy pro stolní počítače? Jaký je rozdíl mezi DoS a (MS) DOS?
5) Co to je algoritmus? Jak ho získám?
6) Co to je editor (myšleno program v počítači)? Který je vhodný pro psaní závěrečné zprávy? Který je vhodný pro psaní programů?
7) Co to je, k čemu, jak a jaká se používá komprese (komprimace) dat?
8) Datový typ v programovacím jazyku nám určuje ... . Je možné datový typy nějak skládat, pokud ano, jak? Je možné vytvářet vazby mezi typy?
9) Prezentace výsledků pro posluchače pomocí počítače probíhá ...(včetně tvorby a přípravy)
10) Pokud nemohu na svém počítači něco najít, jak mohu efektivně zapojit samotný počítač do vyhledávání?
11) Čísla v počítači se reprezentují ...
12) Pod pojmem ladění programu se rozumí ...
13) Jaký typ souboru (koncovku) používají textové dokumenty? (zkuste vyjmenovat min. 4)
14) Jak byste reprezentovali číslo 2 ve dvojkové soustavě?
15) Jaký je rozdíl mezi výrazem a příkazem?
16) Jak byste postupovali, pokud možno efektivně, v případě potřeby přenosu projektových souborů z vlastního počítače na školní server. Zkuste jmenovat min. 3 alternativy.
17) Jaký je rozdíl mezi binárními a textovými soubory?
18) Co je to, k čemu slouží a jak funguje sdílený disk?
19) Jak principielně funguje vícero pc / serverů naráz v jedné síti?
20) Jak a k čemu se používá virtuální paměť?

Komentář k odpovědím
  • Pokud jste si jisti svou odpovědí (myšleno správnou odpovědí) u více, jak 1/2 otázek, u zbytku jste si jisti tak na 50% a netrvalo vám si na ně odpovědět více, jak 30 minut, tak tento kurz pro vás nemusí být vhodný, ale jistě vám jeho navštěvování neuškodí.
  • Pokud jste se však vyhodnotili hůře, tak je nanejvýše doporučeno, abyste si tento kurz zapsali a následně jej absolvovali.