Dodatečné údaje k předmětu PDB


Důležitá data ještě jednou:
 • Půlsemestrální zkouška: typicky 7. týden výuky, tedy 30. 10. 2017, v přednáškové místnosti, v čase přednášky, přednášková skupina rozdělena na poloviny, každá polovina cca 40 minut
 • V rámci cyklu všech přednášek zimního semestru PDB bude mít doc. Zendulka 2 přednášky: 1. přednáška bude 25. 9. 2017 tedy 2. týden výuky, termín druhé přednášky není zatím znám
 • Odevzdání projektů: (viz WIS)
 • Závěrečná zkouška (termín bude dodán centrálně):
  • Řádný termín - není znám
  • První opravný termín - není znám
  • Druhý opravný termín - není znám
 • Projekty - v systému WIS a na privátních stránkáchDušan Kolář, E-mail: kolar@fit.vutbr.cz
Stránky předmětu PDB