Doplňující certifikáty

Na kterémkoliv ze zvolených oborů navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie na FIT lze získat doplňující certifikát o zaměření na poskytování služeb v IT. Toto zaměření bylo navrženo ve spolupráci s IBM Academic Initiative a staví na principech Service Science, Management and Engineering (SSME). Jedná se o mezioborový přístup pro studium, návrh a implementaci systémů poskytování služeb. Přístup SSME sestává ze tří základních pilířů: technických a odborných kompetencí, ekonomických a manažerských kompetencí a kompetencí v oblasti měkkých dovedností. Všechny tyto kompetence jsou v současné době nutné u subjektu, který má svým zákazníkům poskytovat kvalitní služby. Protože nezanedbatelná část absolventů oborů zaměřených na IT se bude ve svém dalším profesním životě věnovat poskytování IT služeb, chápe FIT jako součást svého poslání nabídnout svým studentům možnosti připravit se. Certifikát může být udělen absolventovi, který písemně požádá o jeho udělení a splňuje následující podmínky:

Podmínky pro udělení Certifikátu o zaměření na poskytování služeb v IT

Technické kompetence:
  • úspěšné absolvování povinných předmětů oboru, na které je student zapsán,
  • úspěšné absolvování předmětu Návrh, správa a bezpečnost (NSB) za 5 kr.,
Manažersko-ekonomické kompetence:
  • úspěšné absolvování předmětu Marketing (MAR) za 5 kr.,
  • úspěšné absolvování alespoň jednoho ze dvou předmětů Manažerská ekonomika (MEK) nebo Ekonomie informačních produktů (EIP) za 5 kr.,
  • úspěšné absolvování alespoň jednoho z předmětů Strategický management (STM) nebo Management projektů (MPR) nebo Projektový manažer (PMA) za 5 kr.,
Kompetence v oblasti měkkých dovedností:
  • získání alespoň 3 kreditů z předmětů Konflikty a asertivita (HKA), Komunikační dovednosti (HKO), Psychologie osobnosti (HPO), Prezentační dovednosti (HPR), Rétorika (RET), Právní minimum (PRM).

Vaše IPv4 adresa: 3.233.224.8