Doktorský studijní program

Doktorský studijní program Výpočetní technika a informatika je otevřen od akademického roku 2007/2008. Absolventi získávají titul Ph.D. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování magisterského studijního programu a složení přijímací zkoušky.


Formuláře

Pokyny


Oborová rada

Vaše IPv4 adresa: 54.198.246.164