Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Big Data a analýza podnikových procesů pro Průmysl 4.0
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

Téma vychází z propojení několika směrů, které se staly aktuálními. Prvním z nich je téma Big Data. Pokud se podíváme na obrázek shrnující vývoj této tématiky (viz Témata Big Data ), jde o rozsáhlý soubor různých cílů. Pro nás jsou zajímavé ty na modré linii úspěšných a to:

  • predictive analysis (prediktivní analýza) a
  • MPP data warehouse  (multiprocesorové zpracování  v datových skladištích).

Se širším tématem prediktivní analýzy souvisí druhý aktuální směr Průmysl 4.0 a zde vysoce požadované téma predikce poruch.

S tématem multiprocesorového zpracování  v datových skladištích v Big Datech souvisí OLAP a agregace dat a jejich zpracování v paralelních multiprocesorových systémech (Hadoop apod.).

Téma rovněž vychází z dlouholetého výzkumu procesních modelů, řešeného v minulých letech několika doktorandy ve skupině prof. Hrušky. Základem výzkumu byla analýza procesů s cílem jejich optimalizace.

Protože procesní systémy jsou ve firemní oblasti využívané a pro některé podniky představují klíčový nástroj, je výstupem studia dobré praktické uplatnění doktoranda a to i během studia. Zejména to souvisí s tématikou Průmyslu 4.0.

Cílem práce může být nalezení vhodných metod pro analýzu pro zvolených problémů, které se v praxi vyskytují, následně jejich zobecnění a ucelení.

Doktorand může být v rámci studia zapojen do výzkumného týmu, který řeší tyto aplikace přímo ve spolupráci s průmyslem.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168