Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Aproximace výpočtu řízená požadavkem na kvalitu výstupu
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

V mnoha aplikacích je možné akceptovat malou odchylku od korektní hodnoty na výstupu, pokud dosáhneme významného vylepšení plochy, výkonnosti nebo energetické účinnosti. Požadavek na kvalitu výstupu nemusí být zadán pevně, ale může se měnit v průběhu výpočtu v závislosti na prostředí, uživateli, dostupné energii apod., což je typické pro zpracování obrazu, videa a další multimediální aplikace Tento přístup je rozvíjen v oblasti nazývané aproximativní počítání (approximate computing). V rámci doktorského studia se doktorand seznámí s problematikou aproximativního počítání, evolučních algoritmů (jakožto metody umožňující provádět aproximace), návrhem příslušných číslicových obvodů a zvolenou aplikací (např. zpracování videa). Cílem bude vytvořit obvodové komponenty (např. sčítačky, násobičky a aplikačně specifické prvky) s konfigurovatelným poměrem kvalita/cena. Z těchto komponent budou sestaveny demonstrační aplikace, u kterých bude možné konfigurovat poměr kvalita/cena na globální úrovni. Předmětem výzkumu budou dále metody inteligentního a autonomního řízení kvality a ceny v průběhu výpočtu. Výzkum spadá to témat řešených výzkumnou skupinou Evolvable Hardware.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171