Téma disertační práce

Školitel:Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Distribuované fotoakustické snímkování
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

Fotoakustické snímkování je nová progresivní metoda neinvazivního zobrazování měkkých tkání. Technika je založena na generování širokopásmových ultrazvukových vln uvnitř tkáně pomocí několika laserů. Nahraná odezva je poté zpětně rekonstruována a je vytvořen detailní obraz tkáně.

Obrovským problémem pro reálné nasazení je rozsah simulačních domén vzhledem k vlnové šířce snímaného ultrazvukového signálu. Typickou aplikací je například mamografie, kde se bavíme o datové množině v řádu deistek TB.

Cílem práce je navrhnout nové dekompoziční techniky pro rychlou rekonstrukci fotoakustických obrazů s využitím akcelerátorů GPU nebo MIC. Předpokládá se vývoj a nasazení na superpočitačích s výkonem několika PFLOPS.


Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2016JAROŠ Jiří, RENDELL Alistair P. a TREEBY Bradley E. Full-wave nonlinear ultrasound simulation on distributed clusters with applications in high-intensity focused ultrasound. The International Journal of High Performance Computing Applications. 2455 Teller Road Thousand Oaks, CA 91320: SAGE Publications, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 137-155. ISSN 1741-2846.
 TREEBY Bradley E., JAROŠ Jiří a COX Ben T. Advanced photoacoustic image reconstruction using the k-Wave toolbox. In: SPIE Proceedings Vol. 9708: Photons Plus Ultrasound: Imaging and Sensing 2016. San Francisco: SPIE - the international society for optics and photonics, 2016, s. 1-14. ISBN 978-1-62841-942-9.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40