Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Detekce útoků na počítačové systémy a automatické zpracování škodlivých programů
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce je zkoumat problémy detekce útoků na počítačové systémy a automatické zpracování škodlivých programů (malware).  Práce by měla být motivována snahou navrhnout nové přístupy pro detekci a automatické zpracování škodlivého software. Součástí řešení bude:

  • Prostudování stávajícího stavu.
  • Návrh nových způsobů detekce útoků a malware.
  • Zdokumentování navržených metod, provedení experimentů a zhodnocení dosažených výsledků.

 

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171