Téma disertační práce

Školitel:Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Automatický návrh ultrazvukových operačních plánů
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce je automaticky navrhovat pozici a nastavení ultrazvukového vysílače při ultrazvukové léčbě. Tedy - doktor ohraničí nádor na CT obraze a cílem tohoto algoritmu je odhadnout nejlepší nastavení vysílače (i několik různých pozic s optimalizací trajektorie). Tento výpočet se následně odešle na cluster k potvrzení.

Práce bude obsahovat optimalizační techniky - Evoluční algoritmy, neuronové sítě, hluboké učení, a jiné. Dále bude využívat rozsáhlé ultrazvukové modely implementované na superpočítačích.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168