Téma disertační práce

Školitel:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Téma:Analýza velkých dat pomocí hlubokých neuronových sítí
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Použití neuronových sítí pro hluboké učení (deep learning) přispělo v posledních letech k výraznému posunu mnoha oblastí, které se opírají o strojové učení - rozpoznávání obrazu, analýza textu atd.

Cílem disertační práce je rozvinout existující přístupy využívající obrovské kolekce neanotovaných dat pro naučení neuronových sítí tak, aby výstupy poslední mezilehlé vrstvy bylo možné použít jako vektor příznaků. Součástí práce bude i aplikace zkoumaných metod v rámci evropských projektů, na jejichž řešení se školitel podílí.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40