Téma disertační práce

Školitel:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Téma:Hluboké neuronové sítě a možnosti jejich aplikace v průmyslu
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

Použití neuronových sítí pro hloubkové učení (deep learning) přispělo v posledních letech k výraznému posunu mnoha oblastí, které se opírají o strojové učení - rozpoznávání obrazu, analýza textu atd.

Cílem disertační práce je rozvinout existující přístupy využívající obrovské kolekce neanotovaných průmyslových dat pro naučení neuronových sítí tak, aby výstupy mezilehlé vrstvy bylo možné použít jako vektor příznaků. Součástí práce bude i aplikace zkoumaných metod v rámci evropských projektů, na jejichž řešení se školitel podílí.

Možnost získání stipendia v rámci řešeného výzkumného projektu: ano

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168