Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Moderní metody počítačového vidění
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

  • Použití moderních a slibných přístupů v počítačovém vidění, zejména metody strojového učení a konvolučních neuronových sítí
  • Identifikace zajímavých otevřených problémů
  • Návrh netradičních modifikací existujících přístupů
  • Experimentální vyhodnocení, využití existujících datových sad a pořizování nových

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171