Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Nové metody optimalizace intepretace scénářů portovatelných stimulů
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Verifikace tvoří nezbytnou součást procesu vývoje logických obvodů. S rostoucí složitostí těchto obvodů a požadavků na jejich správnou funkci roste i podíl verifikace v celkové době vývoje logického obvodu, přičemž v současnosti se tato hodnota pohybuje mezi 60 a 80 %.

Dizertační práce se bude zabývat návrhem nových optimalizačních metod při generování verifikačních testů z tzv. scénářů portovatelných stimulů. PSS (Portable Stimuli Standard) je nový standard pro funkční verifikaci, který byl vydán v roce 2O18 organizací Accelera. Jeho cílem je definovat postupy, jak generovat verifikační stimuli pro různé platformy a pro různé úrovně HW bloků (modul, sub-systém, systém) z jednoho vysoko-úrovňového popisu. Jelikož se jedná o nový standard, existuje jen velice málo nástrojů interpretujících PSS scénáře a generované testy často nejsou optimální, případně obsahují chyby pro komplexní systémy. Cílem dizertace je tyto problémy řešit a navrhnout nové metody, postupy, algoritmy, které interpretaci optimalizují (urychlují, zpresňují, řeší existující otvorené problémy, atd.), přičemž se očekává průběžné přispívání znalostí verifikační komunite formou konferenčních publikací a spolupráce s tvůrci interpretujících nástrojů pro PSS.

Školitelka specialistka: Ing. Marcela Zachariášová, Ph.D.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171