Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Hardwarová akcelerace pro IDS systémy
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Téma disertační práce spadá do oblasti monitorování síťového provozu a je zaměřeno na detekci bezpečnostních událostí s využitím hardwarové akcelerace. Předpokládá se přitom využití charakteristických vlastností síťového provozu. Práce by měla vhodným způsobem přizpůsobovat koncept systémů IDS (Intrusion Detection Systems) potřebám vysokorychlostních počítačových sítí. Cílem bude využití flexibility technologie FPGA a návrh hardwarové architektury odpovídající požadovanému zpracování paketů. Pozornost bude dále zaměřena na hledání nových efektivních architektur pro zajištění hardwarové akcelerace a na rozdělení úlohy mezi hardwarové a softwarové prostředky.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87