Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Pokročilé metody strojového učení v lékařských obrazových datech
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

  • Detekce a segmentace především patologických tvrdých tkání v objemových datech výpočetní tomografie.

  • Detekce a lokalizace anatomicky význačných bodů v tomografických a rentgenových datech.

  • Podpora předoperačního plánování v oblasti hlavy (modelování defektů, plánování a návrh implantátů a fixačních materiálů).

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171