Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Počítačové vidění ve sledování dopravy
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

  • Výzkum a vývoj algoritmů počítačového vidění.
  • Zaměření na video z dohledových kamer v dopravě.
  • Výzkum algoritmů s minimálním uživatelským vstupem.
  • Pořizování a syntéza vhodných datových sad.
  • Implementace experimentálních prototypů
  • Návrh a prototypování aplikací.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168