Témata řešených disertačních prací

»1-50« 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-384
 
# +Rok Školitel Ústav Název
11983Rábová ZdeňkaUIVTModelování sémantiky programovacích jazyků a využití modelů při implementaci programovacích jazyků
21984Dvořák VáclavUPSYAutomatizace návrhu kompozice a rozmístění integrovaných obvodů
31984Dvořák VáclavUPSYPříspěvek k problematice zvyšování rychlosti počítačů
41985Rábová ZdeňkaUITSProstředky pro automatizovaný návrh číslicových obvodů
51988Dvořák VáclavUPSYPříspěvek k řešení elektronických obvodů laserového interferometru
61988Rábová ZdeňkaUITSObjektový model a jeho použití při výstavbě programového vybavení
71989Dvořák VáclavUPSYAutomatizace návrhu mikroprocesorových řadičů s použitím Petriho sítí
81991Rábová ZdeňkaUITSZnalostní přístupy v diskrétní simulaci
91992Češka MilanUITSPetriho sítě a objekty
101992Dvořák VáclavUPSYSyntéza rozhodovacích diagramů s malou cenou
111992Honzík Jan M.UIFSMethods for Design of an Object-Oriented Database System
121992Hruška TomášUIFSModelování sémantiky programů užitím grafů
131994Hruška TomášUIFSFunkcionální technologie pro objektově orientované modelování a databáze
141994Hruška TomášUIFSKategorický rámec objektově orientovaného databázového modelu
151994Hruška TomášUIFSProstředky pro paralelní programování
161995Zendulka JaroslavUIFSSignaturní soubory
171996Švéda MiroslavUIFSFormální specifikace systémů pracujících v reálném čase
181996Zbořil František V.UITSRozpoznávání obrazů
191997Češka MilanUITSFormal Analysis over Object-Oriented Petri Nets
201997Češka MilanUITSModel synchronizačních a komunikačních mechanismů
211997Drábek VladimírUPSYA contribution to optimization techniques based on design space exploration during high level synthesis
221997Dvořák VáclavUPSYRekonfigurovatelné vestavěné systémy
231997Hruška TomášUIFSAutorizační model pro silně distribuované informační systémy
241997Rábová ZdeňkaUITSHierarchické modelování na bázi komunikujících objektů
251997Zbořil František V.UITSNeuronové asociativní paměti
261998Hruška TomášUIFSInformační systémy na objektovém základě
271998Švéda MiroslavUIFSFormální popis a verifikace třídy vyšších protokolů s omezeními v reálném čase
281998Zbořil František V.UITSAdaptivní neuronové sítě
291998Zbořil František V.UITSSimulace šíření zvuku v prostoru
301998Zendulka JaroslavUIFSMetody získávání znalostí z databází
311999Černocký JanUPGMRozpoznávání plynulé řeči
321999Černocký JanUPGMSegmentální metody ve zpracování řečového signálu
331999Drábek VladimírUPSYKomponentní přístup k vyvíjejícím se systémům
341999Kotásek ZdeněkUPSYFormální přístup k analýze testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni RT
352000Černocký JanUPGMAkustické modelování v rozpoznávání řeči
362000Češka MilanUITSMetody analýzy v objektově orientovaných Petriho
372000Dvořák VáclavUPSYModelování a predikce výkonnosti paralelních výpočtů
382000Kotásek ZdeněkUPSYAnalýza a zlepšení testovatelnosti čislicového obvodu na úrovni RT
392000Schwarz JosefUPSYNávrh meta-evolučního algoritmu pro řešení optimalizačních úloh
402000Zendulka JaroslavUIFSPodobnostní vyhledávání v multimediálních datech
412001Černocký JanUPGMAplikace lineárních transformací pro trénování systémů rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem adaptovaný napříč doménami
422001Černocký JanUPGMRozpoznávání fonémů z dlouhého časového kontextu
432001Dvořák VáclavUPSYModelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických a konfigurovatelných multiprocesorových systémů
442001Hruška TomášUIFSDefinice a řízení procesů v objektově orientovaných informačních systémech
452001Kotásek ZdeněkUPSYUplatnění formálních postupů při návrhu řadiče testu číslicového obvodu
462001Kunovský JiříUITSTuhé systémy diferenciálních rovnic a Moderní metoda Taylorova rozvoje
472001Meduna AlexanderUIFSL systémy
482001Švéda MiroslavUIFSFormální specifikace a verifikace komunikačních protokolů
492001Švéda MiroslavUIFSNástroje pro zkoumání vlastností komunikačních protokolů
502001Zbořil František V.UITSBiometrické systémy
 Další

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40