Topic of PhD thesis

Advisor:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Topic:Analysis of Anonymisation Networks Security
Start:2016/2017
PhD thesis subject:

Tématicky se tato disertační práce orientuje na bezpečnost různých systémů, které mají zajistit anonymitu nebo pseudonymitu uživatelů internetu (například sítí typu TOR). Práce by měla obsahovat:

  • Prostudování teorie anonymizačních systémů, jejich vlastností a možností provedení útoků.
  • Odzkoušení základních typů útoků.
  • Navržení nového způsobu ochrany.
  • Experimenty, zhodnocení výsledků a návrh směru dalšího výzkumu.

Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.194.190