Topic of PhD thesis

Advisor:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Distributed algorithms for network traffic analysis
Start:2016/2017
PhD thesis subject:

Práce je zaměřena do oblasti bezpečnosti počítačových sítí, kde rostoucí množství sledovaných informací vyžaduje tvorbu nových či modifikaci stávajících přístupů pro analýzu sledovaných informaci především s využitím distribuovaného zpracování a využití vybraných přístupů z oblasti zpracování velkých dat (big data).
Předpokládá se, že distribuované zpracování přinese možnost detekce anomálií a útoků, které by nebylo možné kvůli nedostatku výpočetní kapacity odhalit. Disertace se zaměří na optimalizaci distribuovaných algoritmů, robustnost těchto algoritmů a návrh nových algoritmů. Kritérii při návrhu bude rychlost a přesnost detekce, výpočetní náročnost, robustnost vůči výpadkům. 

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87