Topic of PhD thesis

Advisor:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Mappling of packet processing described in P4 language to FPGA technology
Start:2016/2017
PhD thesis subject:

Jazyk P4 umožňuje definovat jednoduchým způsobem zpracování paketů v přepínačích, monitorovacích nebo bezpečnostních zařízeních na síti a to od vysoce výkonných ASIC systémů až po softwarová řešení.  

Téma disertační práce je zaměřeno na návrh nových algoritmů pro mapování popisu v jazyku P4 do technologie FPGA. Cílem bude využít flexibility technologie FPGA, přizpůsobit hardwarovou architekturu požadovanému zpracování paketů a dosáhnout tak vysoké rychlosti zpracování při nízkých nárocích na hardwarové zdroje. Práce se zaměří zejména na realizaci různých typů vyhledávacích tabulek pro klasifikaci paketů (match/action tables).

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171