Topic of PhD thesis

Advisor:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Advanced techniques and architectures for Recurrent Neural Network based Language models
Start:2016/2017
PhD thesis subject:

Úkolem statistických jazykových modelů je pravděpodobnostně ohodnotit sekvence slov (věty) z určitého jazyka. Tyto modely mají uplatnění v mnoha aplikacích zpracování přirozeného jazyka jako je rozpoznávaní řeči nebo strojový překlad. Nejlepší výsledky v současné době poskytují jazykové modely založené na Rekurentních neuronových sítích. S novým vzestupem zajmu o umělé neuronové sítě v poslední dekádě se objevila spousta nových architektur a technik pro trénovaní rekurentních  neuronových sítí. V rámci této práce budou prověřeny nejnovější modely, techniky a poznatky z oblasti rekurentních neuronových sítí s cílem jejich využití pro další podstatné zlepšení úspěšnosti statistického modelovaní jazyka.

Vaše IPv4 adresa: 34.226.234.20