Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:Context Analysis of Formal Languages
Start:2014/2015
PhD thesis subject:

  • Prostudujte gramatiky s rozptýleným kontextem a zejména jejich možnost využít je pro kontextovou analýzu formálních jazyků s využitím řízených zásobníkových automatů.
  • Navrhněte a zkoumejte případné další možnosti, jak realizovat kontextovou analýzu pomocí gramatik s rozptýleným kontextem.
  • Navrhněte a zkoumejte vlastnosti různých omezení SCG gramatik s cílem získat efektivní analyzátor založený na nich. Takový analyzátor realizujte a prověřte jeho vlastnosti.
Related publications:
2013KŘOUSTEK Jakub and KOLÁŘ Dušan. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS). Novi Sad: 2013, vol. 10, no. 4, pp. 1673-1702. ISSN 1820-0214.
2009KOLÁŘ Dušan. Exploitation of Scattered Context Grammars to Model Constraints between Components. In: Proceedings of 31st Autumn International Colloqium ASIS 2009, Advanced Simulation of Systems. Ostrava, 2009, pp. 13-18. ISBN 978-80-86840-47-5.
2008KOLÁŘ Dušan. Scattered Context Grammars Parsers. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008, pp. 491-500. ISBN 978-83-7493-400-8.
2005KOLÁŘ Dušan and MEDUNA Alexander. Regulated Automata: From Theory towards Applications. In: Proceeding of 8th International Conference on Information Systems Implementation and Modelling ISIM'05. Ostrava, 2005, pp. 33-48. ISBN 80-86840-09-3.
 KOLÁŘ Dušan. Pushdown Automata: Another Extensions and Transformations. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005.
2000KOLÁŘ Dušan and MEDUNA Alexander. Regulated Pushdown Automata. Acta Cybernetica. 2000, vol. 2000, no. 4, pp. 653-664. ISSN 0324-721X.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87