Topic of PhD thesis

Advisor:Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Topic:Acoustic modeling in speech recognition
Start:2000/2001
Date of Defense:2007-11-29
Title of Dissertation:TRAP-based probabilistic features for automatic speech recognition
PhD thesis subject:

    Projekt je zaměřen na akustickou stránku rozpoznávání mluvené řeči. Akustické zpracování se skládá ze dvou částí: 1. parametrisace - zde se bude doktorand zabývat moderními metodami využívajícími metod RASTA a LDA (Linear Discriminant Analysis), 2. statistické modelování - zde bude těžiště práce ležet ve skrytých Markovových modelech a ve výběru vhodných jednotek pro rozpoznávání.
  • seznámení se základními algoritmy pro parametrisaci a rozpoznávání řeči. Seznámení s implementací v jazycích C, Matlab. Zpracování velkých objemů dat v Perlu.
  • práce na moderních metodách parametrisace aplikovaných na český jazyk - RASTA, Linear Discriminant Analysis v časové a ve spektrální oblasti.
  • tvorba základních modelů pro rozpoznávač plynulé češtiny. Práce na kontextově závislých modelech. Odzkoušení v rozpoznávači.
Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 3.93.75.30