Topic of PhD thesis

Advisor:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Analysis of Encrypted Network Traffic
Start:2016/2017
PhD thesis subject:

Téma disertační práce spadá do oblasti monitorování síťového provozu. V posledních letech narůstá v počítačových sítích množství šifrovaných síťových toků. Pro rozpoznání aplikačního protokolu nebo konkrétního typu provozu již není možné použít pouze řetězce nebo regulární výrazy, ale je nutné se dívat na jiné charakteristické vlastnosti síťového toku, jako jsou například mezi-paketové mezery, délky paketů a podobně. 

Cílem disertační práce bude proto nalezení charakteristických vlastností šifrovaného síťového provozu, které mohou být využity pro identifikaci aplikačních protokolů síťových toků. Pro tuto úlohu budou analyzovány možnosti využití neuronových sítí a budou zkoumány možnosti realizace klasifikace aplikačních protokolů v šifrovaném provozu s ohledem na hardwarovou realizaci v technologii FPGA.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40