Topic of PhD thesis

Advisor:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Topic:Information Extraction from Wikipedia and Other Web Sources
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Cílem disertační práce je výzkum v oblasti extrakce informací z textu se zaměřením na metody strojového učení aplikovatelné v této oblasti. Součástí bude i realizace extrakčního systému, který bude možné využít pro zpracování rozsáhlých webových dat, získaných např. v projektu CommonCrawl.

Vaše IPv4 adresa: 3.227.254.12